Vazba


Vazba slouží k zajištění obviněného tím, že jej omezí na svobodě umístěním ve vazební věznici. Vazba v trestním řízení není povinná, a to ani u těch nejzávažnějších trestných činů. Závažnost trestného činu není kriteriem pro rozhodnutí o vazbě. Do vazby lze vzít obviněného jen ve třech přesně stanovených případech:

  • a) obviněný se skrývá nebo uprchl, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu (tzv. vazba útěková)
  • b) obviněný ovlivňuje spoluobviněné nebo svědky (tzv. vazba koluzní)
  • c) obviněný opakuje trestnou činnost, pro kterou je nebo už byl v minulosti stíhán (tzv. vazba předstižná).

K tomu, aby obviněný mohl být vzat do vazby, není nutné, aby k některé z podmínek uvedených výše skutečně došlo. Stačí jen to, že zjištěné skutečnosti odůvodňují obavu, že by k nim mohlo dojít. není tedy např. třeba, aby obviněný již uprchl, stačí, když z jeho chování a dalších okolností je možno dovodit důvodnou obavu, že by uprchnout mohl.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že do vazby může být vzat třeba člověk, který opakovaně krade v samoobsluhách drobnosti. Naopak člověk, který je podezřelý např. z vraždy, ale nemaří nijak trestní stíhání, může zůstat na svobodě. Vazba může být nahrazena peněžitou zárukou (tzv. kaucí), jejíž výši určí soud, písemným slibem obviněného nebo dohledem probačního úředníka či zárukou důvěryhodné osoby.

Vazba může trvat jen po tu nejnutnější dobu, celková maximální doba vazby je závislá na tom, pro jakou trestnou činnost je obviněný stíhán, a činí nejvýše jeden rok až čtyři roky. Přehled maximální délky vazby je uveden níže. Pokud se na konkrétní případ nevztahuje první popis, použije se druhý, nelze-li použít druhý popis, použije se třetí, a nelze-li použít ani ten, použije se poslední. 

  1. zvlášť závažné zločiny, za které lze uložit výjimečný trest (tj. trest odnětí svobody převyšující 15 let nebo trest odnětí svobody na doživotí): celková maximální doba vazby 4 roky, z toho 16 měsíců v přípravném řízení a 32 měsíců v řízení před soudem
  2. zvlášť závažné zločiny (tj. ty úmyslné trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody na deset let a více): celková maximální doba vazby 3 roky, z toho 12 měsíců v přípravném řízení a 24 měsíců v řízení před soudem
  3. zločiny (tj. všechny úmyslné trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody převyšující 5 let): celková maximální doba vazby 2 roky, z toho 8 měsíců v přípravném řízení a 16 měsíců v řízení před soudem
  4. přečiny (tj. všechny úmyslné trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody nepřevyšující 5 let, a dále všechny trestné činy nedbalostní): celková maximální doba vazby 1 rok, z toho 4 měsíce v přípravném řízení a 8 měsíců v řízení před soudem


Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: