Lze za jeden trestný čin uložit více trestů najednou?


Dobrý den, v sobotu 13.10.2007 ráno okolo 3:00 hod jsem byl zadržen policií, protože mně bylo zjištěno dechovou zkouškou 1,54 promile alkoholu. Po odebrání krve a podepsání výpovědi (cca v 14:00 hod) jsem byl propuštěn a zároveň mně vrátili veškeré věci včetně řidičského průkazu. První otázka : mohu do doby než přijde rozsudek řídit ? Druhá otázka : § 201/1 říká …..bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Slovu „nebo“ rozumím buď to nebo to. Ve skutečnosti (dle vašich předchozích odpovědí tazatelů ) je to kombinace těchto trestů. Můžete mi to nějak objasnit? Děkuji

Trestní zákoník v souladu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dohodami týkajícími se lidských práv výslovně zakazuje, aby kdokoliv byl za stejný skutek potrestán dvakrát či vícekrát. To však nebrání tomu, aby obžalovanému za jeden trestný čin bylo uloženo více trestů různého druhu. Může se proto stát, že obžalovanému za jeden skutek bude např. uložen trest odnětí svobody společně s peněžitým trestem, trestem zákazu činnosti a trestem vyhoštění.

Pokud policisté nerozhodli o zadržení řidičského průkazu a řidičský průkaz vám vrátili, můžete vozidlo řídit do té doby, než vám případně bude uložen trest zákazu činnosti. Takový trest začíná běžet okamžikem právní moci rozsudku nebo trestního příkazu (případně přestupkového rozhodnutí), a to bez ohledu na to, že v té době ještě budete mít řidičský průkaz v držení. K vydání řidičského průkazu budete vyzván příslušným úřadem v krátké době po právní moci uloženého trestu zákazu činnosti.

Máte pravdu, že trestní zákon o většiny trestných činů uvádí možnost uložení více trestů, přičemž tyto tresty jsou odděleny spojkou „nebo“, což by mohlo budit dojem, že lze uložit jen některý z takto vyjmenovaných trestů. V obecné části trestního zákona jsou však podrobněji upraveny podmínky pro ukládání trestů, z nichž mj. vyplývá za jakých okolností lze uložit samostatný trest a kdy lze tresty kombinovat. Zjednodušeně řečeno platí, že lze kombinovat jakékoliv tresty, nelze však vedle sebe uložit trest obecně prospěšných prací a trest odnětí svobody a dále nelze uložit zároveň peněžitý trest a trest propadnutí majetku. Rovněž je vyloučeno uložit vedle tretu domácího vězení trest odnětí svobody nebo trest obecně propsšných prací. Takové tresty by totiž logicky nešly vykonávat souběžně.

Dokonce lze uložit i takový trest, který není u konkrétního trestného činu uveden. Např. trest obecně prospěšných prací není uveden u žádného trestného činu, přesto ho lze ve vymezených případech uložit, neboť je to upraveno samostatně (konkrétně § 45 odst. 1 trestního zákona). Obdobně se postupuje i u dalších trestů, např. vyhoštění, domácího vězení, zákazu vstupu na sporotvní, kulturní a jiné společenské akce, ztráty čestných titulů a vyznamenání či ztráty vojenské hodnosti. Blíže k otázkám ukládání trestu viz článek Systém trestů.

  Pro dokreslení přikládám citaci ustanovení § 53 trestního zákoníku.
  § 53
Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe

(1) Stanoví-li trestní zákon za některý trestný čin několik trestů, lze uložit každý tento trest samostatně nebo i více těchto trestů vedle sebe. Vedle trestu, který stanoví trestní zákon za některý trestný čin, lze uložit i jiné tresty uvedené v § 52. Nelze však uložit domácí vězení vedle odnětí svobody a obecně prospěšných prací, obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody, peněžitý trest vedle propadnutí majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění.
(2) Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu lze uložit samostatně, i když trestní zákon na některý trestný čin takový trest nestanoví.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: