Novela trestního řádu číslo 273/2012 Sb.

Stránky: 1 2


Zákon číslo 273/2012 Sb. novelizuje zákon o elektronických komunikacích a trestní řád. Hlavním cílem novely je umožnit orgánům činným v trestním řízení přístup k údajům o uskutečněném telekomunikačním provozu poté, co příslušná pasáž trestního řádu byla ke dni 1.9. 2012 zrušena nálezem ústavního soudu. Konkrétně jde o možnost získávat technické a lokalizační údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu (tedy např. kam bylo z daného čísla voláno, v jakém čase, jak dlouho hovor trval a kde se volající nacházel). Tyto údaje mohly orgány činné v trestním řízení získávat již v minulosti, ústavní soud však příslušné ustanovení trestního řádu zrušil, neboť se mu oprávnění získávat tyto údaje jevilo příliš široké. Nově tedy zákon umožňuje získávat tyto údaje pro účely trestního řízení jen pro trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody na dobu nejméně tří let (myšlena horní hranice) a některé další trestné přesně vyjmenované trestné činy. Zákon také nově ukládá orgánům činným v trestním řízení povinnost po skončení trestního stíhání informovat osobu, jíž se získávané údaje o telekomunikačním provozu týkaly, o tom, že tyto údaje byly získávány. Telekomunikačním operátorům pak zákon ukládá, aby potřebné údaje uchovávaly po dobu nejméně 6 měsíců.

Zákon nabyl účinnosti dne 1. října 2012.

Celý text novely najdete zde

* * * * *

Důvodová zpráva k zákonu (pokračujte na další stranu)
(předkladatelem návrhu byla vláda zastoupená ministerstvem vnitra)Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: