Výklad pojmů trestního řízení

V tomto článku najdete abecední výklad některých základních pojmů trestního práva a trestního řízení. Seznam je průběžně aktualizován.

číst celé ...      

Rozhodování soudu v přípravném řízení trestním

Rozhodování soudu v přípravném řízení trestním

(Rigorózní práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy – stav dle právní úpravy k 31.3. 2003)

číst celé ...      

Novela trestního řádu číslo 273/2012 Sb.

Zákon číslo 273/2012 Sb. novelizuje zákon o elektronických komunikacích a trestní řád. Hlavním cílem novely je umožnit orgánům činným v trestním řízení přístup k údajům o uskutečněném telekomunikačním provozu poté, co příslušná pasáž trestního řádu byla ke dni 1.9. 2012 zrušena nálezem ústavního soudu. Konkrétně jde o možnost získávat technické a lokalizační údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu (tedy např. kam bylo z daného čísla voláno, v jakém čase, jak dlouho hovor trval a kde se volající nacházel). Tyto údaje mohly orgány činné v trestním řízení získávat již v minulosti, ústavní soud však příslušné ustanovení trestního řádu zrušil, neboť se mu oprávnění získávat tyto údaje jevilo příliš široké.

číst celé ...      

Nález ústavního soudu číslo 43/2012 Sb.

Ústavní soud svým nálezem ze dne 20. prosince 2011 zrušil ustanovení § 88a trestního řádu. Toto ustanovení umožňovalo orgánům činným v trestním řízení vyžadovat pro účely trestního řízení od telekomunikačních operátorů technické údaje o jednotlivých telekomunikačních spojeních (nejčastěji v praxi šlo o telefonické hovory a SMS, přičemž takto bylo možné získat např. čas uskutečnění hovoru, jeho délku, s jakým telefonním číslem byl hovor uskutečňován a v jaké lokalitě se osoba uskutečňující hovor pohybovala. Nebylo možné zjistit obsah hovoru ani obsah SMS, pouze uvedené technické údaje). Ústavní soud toto ustanovení zrušil s tím, že je formulováno příliš obecně a široce.  

číst celé ...      

Výběr z internetového zpravodajství 17.8.2011

  • Policisté se snad znovu budou moci dostat k údajům z mobilů, e-mailů a chatů. To je dobře.
  • Vězni vymysleli, jak vydělávat a přitom neplatit dluhy. Vedení valdické věznice z toho teď má problém.
číst celé ...