Amnestie z 25. února 1973

Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 25. února 1973 o amnestii

(č. 10/1973 Sb.)

 

číst celé ...      

Amnestie z 3. února 1993

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 3. února 1993 o amnestii

(č. 56/1993 Sb.)

číst celé ...      

Amnestie z 8. května 1980

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 8. května 1980 o amnestii

(č. 38/1980 Sb.)

 

číst celé ...      

Amnestie z 9. května 1955

Rozhodnutí presidenta a vlády republiky Československé ze dne 9. května 1955 o amnestii

 (č. 117/1957 Ú.l.) 

číst celé ...      

Amnestie z 8. května 1975

Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 8. května 1975 o amnestii

(č. 45/1975 Sb.)

 

číst celé ...      

Amnestie z 4. května 1953

Rozhodnutí presidenta republiky a vlády ze dne 4. května 1953 o amnestii

(č. 1/1953 Ú.l.)

číst celé ...      


Strana 3 / 512345