Amnestie z 8. května 1975


Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 8. května 1975 o amnestii

(č. 45/1975 Sb.)

 

Ve dnech 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou naše národy s hrdostí bilancují výsledky dosažené při výstavbě vyspělé socialistické společnosti.

Dík vysokému stupni morálně politické jednoty lidu lze poskytnout příležitost osobám, které nepříliš závažným způsobem porušily zákon, aby i bez uložení trestu svou poctivou prací přispěly k budovatelskému úsilí.

Proto na návrh předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády Československé socialistické republiky používám svého ústavního práva a udílím tuto

 

amnestii :

 

Čl. 1

Promíjím

 • a) tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky,
 • b) tresty nápravného opatření nebo jejich zbytky,
 • c) dosud nezaplacené peněžité tresty a náhradní tresty za ně uložené nebo jejich zbytky,

pravomocně uložené přede dnem tohoto rozhodnutí za přečiny a trestné činy, za něž zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující tři roky.

 

Čl. 2

Tresty odnětí svobody, jejichž výkon byl podmíněně odložen, tresty nápravného opatření a tresty peněžité promíjím s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

 

Čl. 3

Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a bylo-li zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro přečiny a pro trestné činy uvedené v článku 1 spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

Čl. 4

Toto rozhodnutí se nevztahuje na

 • a) osoby, které byly vposledních deseti letech přede dnem tohoto rozhodnutí již odsouzeny pro úmyslný trestný čin, ledaže se na ně hledí, jako by nebyly odsouzeny,
 • b) trestné činy hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele podle § 104 tr.zák., ohrožení státního tajemství podle § 106 odst. 1 a § 107 odst. 1,2 tr.zák., vyzvědačství a ohrožení státního tajemství ke škodě státu světové socialistické soustavy podle § 108 tr.zák., poškozování zájmů republiky vcizině podle § 112 tr.zák.,
 • c) trestné činy hospodářské podle hlavy druhé a vojenské podle hlavy dvanácté spáchané úmyslně, trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a orgánu společenské organizace a veřejného činitele podle hlavy třetí oddílu prvního zvláštní části trestního zákona, trestné činy spáchané se zbraní,
 • d) trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 tr.zák., přijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 2 tr.zák., ohrožení služebního tajemství podle § 173 odst. 1,3 tr.zák., nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr.zák., výtržnictví podle § 202 odst. 1,2 tr.zák., příživnictví podle § 203 tr.zák., zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1,2,3 tr.zák., ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 tr.zák.,
 • e) tresty úhrnné a souhrnné, jestliže jedním ze sbíhajících se činů je trestný čin, na který se amnestie nevztahuje.

 

Čl. 5

Ukládám ministrům spravedlnosti České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a ministru národní obrany Československé socialistické republiky, aby mi na základě přezkoumání předložili k rozhodnutí návrhy na prominutí nebo zmírnění trestu, jde-li o

 • a) mladistvé,
 • b) těhotné ženy,
 • c) matky, které pečují o dvě nebo více dětí,
 • d) muže starší než 60 a ženy starší než 55 let,
 • e) osoby, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou.

 

 Dr. Štrougal  v.r.

předseda vlády  Československé socialistické republiky

v zastoupení presidenta republiky

 

V Praze dne 8. května 1975Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: