Novela trestního řádu číslo 459/2011 Sb.

Stránky: 1 2


Zákonem číslo 459/2011 došlo s účinností od 1.1. 2012 k poměrně rozsáhlé novelizaci trestního řádu. Novela přináší mnoho drobných změn a několik změn větších, a to především pokud jde o nutnou obhajobu, rozhodování o vazbě, provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení a o některé úkony trestního řízení ve vztahu k cizině.

Novela trestního řádu nově přináší v některých případech, tzv. nutné obhajoby, kdy podle zákona obviněný musí mít obhájce, možnost obhájce se vzdát. Podle současné právní úpravy obviněný v některých zákonem vymezených případech obhájce musel mít, i když ho třeba nechtěl. Ve dvou z těchto případů nyní zákon obviněnému umožňuje, aby se obhájce vzdala hájil se nadále sám. Konkrétně jde o případy, kdy důvodem nutné obhajoby je fakt, že obviněný je stíhán pro trestný čin s horní hranicí trestu odnětí svobody přesahující pět let, a dále o případ, kdy je hlavní líčení konáno se zadrženým obviněným v tzv. zjednodušeném řízení. V těchto případech se obvinění mohou obhájce vzdát. Aby byl vyloučen možná nátlak na obviněné, zákon výslovně stanoví, že obvinění se mohou obhájce vzdát až po poradě s obhájcem.

Další větší změnou je možnost provádět tzv. dálkové výslechy prostřednictvím videokonferenčního zařízení. To se uplatní zejména při výslechu svědků, kteří jsou v cizině, ale je možné takový postup použít i uvnitř České republiky, např. pokud se svědek nemůže dostavit k soudu nebo z důvodu bezpečnosti či utajení není vhodné ho vyslýchat přímo při soudním jednání.

Novela přináší i některé novinky při rozhodování o vazbě. Nemění se ale vazební důvody ani délka trvání vazby, jde spíše o úpravu způsobu, jakým soud o vazbě rozhoduje. Dosud soud rozhodoval při neformálním jednání, nyní zákon vytvořil novou formu jednání, tzv. vazební zasedání, které se svým průběhem blíží hlavnímu líčení nebo veřejnému zasedání. Zákon zároveň vymezuje podmínky, kdy je vazební zasedání nutno konat a kdy je možno rozhodnout i bez něj tzv. „od stolu“. Další výraznější novinkou týkající se vazby, je prodloužení lhůty k podávání opakované žádosti o propuštění. Dosud platilo, že pokud žádost o propuštění obviněného byla zamítnuta, mohl novou žádost podat po dvou týdnech. Nově se tato lhůta prodlužuje na 30 dnů.

Zákon nově stanoví též to, že o prohlídce tzv. jiných prostor (tedy prostor, které neslouží k bydlení) musí rozhodovat soud, nestačí rozhodnutí státního zástupce či policejního orgánu. Je to reakce na rozhodnutí ústavního soudu z 8. června 2010. Poměrně velký rozsah novely zabírá úprava některých úkonů trestního řízení prováděných ve vztahu k cizině (jde např. o předání trestního stíhání do ciziny, doručování písemností do ciziny, zajištění věcí a majetku v cizině nebo naopak na žádost cizího orgánu atd.). Dále novela přináší velké množství drobnějších změn např. v doručování písemností, průběhu hlavního líčení, rozsahu odůvodňování rozhodnutí atd.

Celý text novely najdete zde

* * * * *

Důvodová zpráva k zákonu (pokračujte na další stranu)
(předkladatelem návrhu byla vláda zastoupená ministerstvem spravedlnosti)Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: