Nutná obhajoba


Každý obviněný má právo hájit se sám nebo prostřednictvím obhájce. Obhájcem může být jen osoba zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory.

Každý obviněný se tedy může svobodně rozhodnout, zda se bude hájit sám nebo zda si zvolí obhájce. V některých případech však obviněný obhájce mít musí, a to případně i proti své vůli. Jedná se o případy tzv. nutné obhajoby. Pokud si obviněný v těchto případech obhájce nezvolí sám, ustanoví mu ho soud z úřední povinnosti (poté se hovoří o obhájci ex offo) ze seznamu advokátů činných v obvodu daného soudu.

Od 1.1. 2012 však trestní řád přišel s novinkou, která obviněným v některých případech, kdy obhájce podle zákona mít musejí, umožňuje výslovně prohlásit, že obhájce nechtějí a že se budou obhajovat sami. Konkrétně jde o ty případy, kdy je vedeno trestní řízení pro trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody na dobu delší, než pět let. Pokud ale je zároveň dán jiný důvod obhajoby (např. ten, že obviněný je ve vazbě), tak obhájce odmítnout nelze. Obviněný se také může obhájce vzdát v případě, kdy je konáno hlavní líčení v tzv. zjednodušeném řízení (případy, v nichž je obviněný nejpozději do 48 hodin po zadržení předán soudu a ten do dalších 24 hodin rozhodne o vině i trestu ještě v době, kdy je obviněný stále zadržen).

I v případě, že se obviněný chce obhájce ve výše uvedených případech, kdy to je možné, vzdát, musí mu obhájce být ustanoven. Vzdát se obhájce totiž obviněný může až po poradě s obhájcem, nikoliv dříve.

Nutná obhajoba přichází podle trestního řádu v úvahu v následujících případech:

 • obviněný je vazbě nebo ve výkonu trestu
 • obviněný je na základě rozhodnutí soudu na pozorování ve zdravotnickém zařízení
 • obviněný je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost omezena
 • obviněný je mladistvý
 • vede-li se řízení proti uprchlému
 • jedná-li se o trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí převyšující pět let
 • je-li konáno hlavní líčení ve zjednodušeném řízení v době, kdy je obviněný zadržen
 • jsou-li důvodné pochybnosti o schopnosti obviněného náležitě se hájit, zejména s přihlédnutím k jeho tělesným či duševním vadám
 • je-li vedeno řízení, v němž má být uloženo ochranné léčení (netýká se léčení protialkoholního)
 • při sjednávání dohody o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem
   

V některých z výše uvedených případů musí obviněný mít obhájce i ve vykonávacím řízení a v řízení o stížnosti pro porušení zákona. Rovněž pak musí obviněný mít obhájce v některých řízeních souvisejících s vydáním do ciziny nebo s uznáním cizozemského rozhodnutí. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: