Žádost obviněného o odročení hlavního líčení (vzor)


V některých případech může obviněný předejít svému odsouzení projevením účinné lítosti. Kromě obecně vymezených podmínek účinné lítosti se jedná zejména o zvláštní případy, kdy obviněný může ještě před vynesením rozsudku soudu prvního stupně zaplatit své dluhy, které jsou důvodem jeho trestního stíhání, a tím odvrátit své odsouzení.

Konkrétně jde o trestné činy zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku (účinná lítost je vymezena v § 197) a neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby  podle § 241 trestního zákoníku (účinná lítost je vymezena v § 242). Stejně to bylo upraveno i ve starém trestním zákoně, účinném do 31.12. 2009 – § 214 a § 147a trestního zákona) 

Pokud obviněný má dostatečně doloženo, že je v rozumné době schopen zaplacením dluhu účinnou lítost projevit, může za tím účelem požádat i o odročení již nařízeného hlavního líčení. Jestliže soud dospěje na základě obviněným předložených důkazů k závěru, že se nejedná o zbytečné oddalování odsouzení, ale o skutečnou snahu napravit důsledky trestné činnosti, je pravděpodobné, že žádosti vyhoví, případně hlavní líčení sice provede, ale nevynese rozsudek a jednání odročí na pozdější termín. I z pohledu soudu totiž bude lepší, pokud škodlivé následky trestné činnosti budou obžalovaným odstraněny.

Žádost o odročení tedy musí být skutečně důvodná a důvody musejí být řádně doloženy. Pokud tomu tak nebude, soud ji bude považovat spíše za snahu mařit trestní řízení a žádosti nevyhoví. Soud obvykle nedůvěřuje ani žádostem, doručeným mu jen velmi krátce před dnem nařízeného hlavního líčení, žádost je tedy třeba poslat s dostatečným předstihem. Obviněný v žádném případě nemůže vycházet z předpokladu, že podáním žádosti bude hlavní líčení odročeno. Pokud mu soud nesdělí, že žádosti vyhověl, bude se hlavní líčení konat.

 


Vzor – žádost obviněného o odročení hlavního líčení kvůli účinné lítosti

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

Ke spisové značce 28T 963/2010

V Horní Dolní dne 4. prosince 2010

Věc: žádost o odročení hlavního líčení

Dne 2.12. 2010 mi bylo doručeno předvolání k hlavnímu líčení na 23.12. 2010 a obžaloba, která mne viní ze spáchání trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 odst. 1 trestního zákoníku. Tohoto trestného činu jsem se měl dopustit tím, že jsem za své zaměstnance v období od 1.1. 2010 do 31.10. 2010 neodvedl sražené pojistné a zálohy na daň z příjmu v celkové výši 62.328,- Kč.

Plně uznávám, že jsem se tohoto jednání dopustil a nemám ani žádné námitky k výši nedoplatků vůči OSSZ Kostelec, Finančnímu úřadu v Kostelci a Všeobecné zdravotní pojišťovně. Zároveň ale musím zopakovat, to co jsem již uvedl ve své výpovědi na policii, tedy to, že jsem si sražené částky neponechal pro svou potřebu, ale použil jsem pro zajištění výroby v mé firmě, abych vůbec mohl udržet její další existenci a nemusel propustit všech svých sedm zaměstnanců. Důvodem neplacení odvodů přitom bylo to, že mi zákazníci nezaplatili včas za provedenou práci.

V současné době mám sjednanou větší zakázku, za jejíž provedení jsem již vyinkasoval zálohu. Tuto zálohu jsem okamžitě použil na zaplacení dlužných částek, když každému z dotčených úřadů jsem zaplatil 15.000,- Kč. Na zálohách na daň z příjmu zaměstnanců tedy v současné době dlužím Finančnímu úřadu v Kostelci jen částku 5.238,- Kč, Okresní správě sociálního zabezpečení v Kostelci na odvodech na sociální pojištění částku 6.852,- Kč a Všeobecné zdravotní pojišťovně na zdravotním pojištění zaměstnanců částku 5.238,- Kč. Kopie dokladů o zaplacení přikládám.

Můj celkový dluh v současné době tedy představuje jen částku 17.328,- Kč. Tento dluh jsem připraven splatit nejpozději do 15. ledna 2011, neboť dne 10.1.2011 mám dostat další zálohu na cenu nyní prováděné zakázky, případně mi se splacením dluhu pomohou mí rodiče. Chtěl bych proto využít ustanovení § 242 trestního zákoníku o účinné lítosti a svůj dluh v uvedené době zaplatit. Žádám proto o odročení hlavního líčení, nařízeného na 23. prosince 2010 na dobu po 15. lednu 2011.

Děkuji

Kryšpín Vopička
nar.29.2.1971
Horní Dolní čp.666Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: