Zákon o odpovědnosti mládeže (§ 7-8): Zánik trestnosti

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 39-95): Tresty

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 110-139): Výkladová ustanovení

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 96-104): Ochranná opatření

.

číst celé ...      

Trestní zákon

trestní zákon

Současný trestní zákon je zákonem č. 140/1961 Sb. Obsahuje ustanovení, která se týkají definice trestného činu, jednotlivých trestů a jiných opatření, a zejména skutkové podstaty jednotlivých trestných činů. Z trestního zákona je proto možné se dozvědět, jaké jednání je trestným činem a jaký trest za něj hrozí. Druhým trestním kodexem je trestní řád, který popisuje pravidla trestního řízení.

 

Synonyma:

lze použít obecnějšího výrazu trestní kodex

Použití:

Podle trestního zákona je za vraždu možné uložit i výjimečný trest.

 

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 185-193): Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

.

číst celé ...