Amnestie z 1. ledna 2013

Amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013

číst celé ...      

Právníci si to umějí spočítat

číst celé ...      

Návrh

návrh

V širším slova smyslu je návrh jakýmkoliv podáním adresovaným soudu, ať už jde o žalobu, vyjádření nebo odvolání. V užším slova smyslu je návrh žalobou – tedy podáním, kterým se zahajuje občanskoprávní řízení nebo řízení ve správním soudnictví. Některá řízení lze totiž zahájit i bez návrhu (například ve věci nezletilých dětí).

 

Synonyma:

podání

Použití:

Soud obdržel návrh žalobce na zahájení řízení o odstranění stavby. Před vynesením rozsudku přečetl žalovaný svůj závěrečný návrh.
 

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 96-104): Ochranná opatření

.

číst celé ...      

Trestní oznámení pro podvod (vzor)

Trestní oznámení může podat kdokoliv, nemusí to být jen osoba poškozená trestným činem. Trestní oznámení lze podat ústně do protokolu buď přímo na služebně Policie ČR či na státním zastupitelství. Podat jej můžete i písemně poté, co si ho v klidu sepíšete.

číst celé ...      

Zákon o odpovědnosti mládeže (§ 7-8): Zánik trestnosti

.

číst celé ...      

Strana 1 / 701234567...Poslední »