Souhlas poškozeného k trestnímu stíhání


Jsou-li obviněný a poškozený v bližším příbuzenském poměru, lze trestní stíhání pro zákonem vymezené trestné činy zahájit nebo v něm pokračovat jen se souhlasem poškozeného. Pokud poškozený souhlas nedá nebo jej vezme zpět, je trestní stíhání pro daný trestný čin navždy vyloučeno, tzn. poškozený si to nemůže dodatečně rozmyslet a svůj souhlas poskytnout. Jestliže se poškozený k otázce souhlasu nevyjádří na výzvu orgánu činného v trestním řízení ihned, poskytne se mu k tomu lhůta 30 dnů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, bere se to jako neudělení souhlasu a po uplynutí lhůty již souhlas udělit nelze.

U níže uvedených trestných činů je k trestnímu stíhání třeba souhlasu poškozeného, jestliže poškozený je ve vztahu k obviněnému příbuzným v pokolení přímém, sourozencem, osvojencem či osvojitelem, manželem, partnerem či druhem nebo osobou v obdobném rodinném vztahu. Konkrétně tedy jde o trestné činy

U trestného činu znásilnění podle § 185 odst. 1,2 trestního zákona je souhlasu poškozeného třeba jen tehdy, je-li ve vztahu k obviněnému manželem, partnerem či druhem (v případě jiných příbuzenských vztahů tedy souhlasu třeba není).

Výjimky
V některých případech nebude však souhlasu poškozeného třeba, a to i přesto, že se bude jednat o některý z výše uvedených trestných činů. Týká se to následujících situací:

  • pokud trestným činem byla způsobena smrt
  • pokud poškozený byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byl v této způsobilosti omezen pro duševní chorobu nebo poruchu a v důsledku toho není schopen dát souhlas k trestnímu stíhání
  • pokud poškozený je mladší 15ti let (Pokud při dopravní nehodě těžce zraníte své dítě den před jeho patnáctými narozeninami, budete trestně stíháni bez dalších podmínek. Pokud ale nehodu zaviníte o dva dny později, již bude třeba souhlasu poškozeného)
  • pokud poškozený souhlas nedal nebo vzal zpět zcela zřejmě v tísni, vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností.


Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: