Trestní zákoník (§ 36-38): Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 96-104): Ochranná opatření

.

číst celé ...      

Trestní zákoník (§ 33-35): Zánik trestní odpovědnosti

.

číst celé ...