Vliv vazby a trestu na zaměstnání obviněného


Naprostá většina pachatelů, kteří jsou odsuzováni za trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo jsou během trestního stíhání ve vazbě, nemá žádné trvalé zaměstnání. Čas od času se ale stane, že i člověk, který je zaměstnán, se dostane do vazby nebo je odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Co tedy je dál s jeho zaměstnáním?

Samo trestní stíhání, pokud obviněný není ve vazbě, nemá na zaměstnání žádný vliv. Obviněný dál normálně chodí do práce, jen čas od času si odskočí na policii nebo k soudu. Stejně tak většina trestů nijak nezasahuje do pracovního poměru odsouzeného. Podmíněný trest odnětí svobody vás nijak neomezuje, stačí řádně pracovat a žít.  Obecně prospěšné práce musíte vykonat ve svém volnu (třeba si na ně můžete vzít i dovolenou), domácí vězení vám nijak nebrání chodit do zaměstnání, peněžitý trest naopak může být dostatečnou motivací pro to, abyste své pracovní úsilí u zaměstnavatele ještě zvýšili. Propadnutí věci ani propadnutí majetku, stejně jako ztráta čestných titulů  nijak se zaměstnáním nesouvisejí. Pokud vám jako profesionálnímu vojákovi či policistovi je uložen trest ztráty vojenské hodnosti, bude to pravděpodobně mít vliv na pracovní zařazení a výši platu, ale o zaměstnání byste přijít neměli. Pokud vás soud ocení zákazem vstupu na kulturní, sportovní a jiné společenské akce, nebudete si sice moci s kolegy v práci vyměňovat dojmy z nedělního zápasu vaší vesnické ligy, ale aspoň budete mít víc času na práci, což určitě váš zaměstnavatel ocení.

Při uložení trestu zákazu činnosti už ale může nastat problém. Je-li vám zakázána činnost, kterou máte vykonávat v rámci svého zaměstnání, tak tím ztrácíte předpoklady pro výkon povolání, což je důvodem k tomu, aby vám zaměstnavatel mohl dát výpověď z pracovního poměru. Nejčastějším druhem zákazu činnosti je zákaz řízení motorových vozidel. Jestliže vykonáváte povolání, při kterém je třeba jezdit, nemá zaměstnavatel samozřejmě důvod vás dál zaměstnávat a může vám dát výpověď s řádnou výpovědní dobou.

Konečně, jste-li cizinec a je vám uložen trest vyhoštění, váš pracovní poměr v České republice zaniká okamžikem, kdy rozhodnutí o vyhoštění nabude právní moci. Pracovní poměr tak zaniká přímo ze zákona, není to tedy vázáno na výpověď zaměstnavatele, zaměstnavatel ani vy to nijak ovlivnit nemůžete.

Nejpodstatnějším zásahem do pracovního poměru je ale doba, kdy zaměstnanec místo dodržování pracovní doby sedí ve věznici ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

Vazba sama o sobě není důvodem k ukončení pracovního poměru. Bylo by to v podstatě porušení principu presumpce neviny. Dokonce není ani důvodem ke krácení dovolené. Ta se za dobu trvání vazby může krátit teprve v okamžiku, kdy obviněný je pravomocně odsouzen.

I v případě uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody jsou možnosti zaměstnavatele k propuštění odsouzeného zaměstnance omezené. Zaměstnavatel vám může v souvislosti s trestním řízením ukončit pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým ukončením pracovního poměru jen v případech, kdy

  • jste odsouzeni za jakýkoliv úmyslný (tedy nikoliv nedbalostní) trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu převyšující jeden rok nebo
  • jste odsouzeni za úmyslný (nikoliv nedbalostní) trestný čin související s plněním pracovních úkolů na dobu nejméně 6 měsíců.

Pokud nejsou splněny tyto podmínky, může vám zaměstnavatel dát výpověď nebo okamžitě ukončit pracovní poměr jen pokud existují jiné důvody předpokládané zákoníkem práce, které ale už s trestním stíháním nijak nesouvisejí. Existují ale samozřejmě i výjimky. Jde o profese, které vyžadují trestní bezúhonnost pracovníka. Pokud pak je takový pracovník odsouzen, může to být důvod k zániku jeho pracovního poměru. Jako příklad lze uvést soudce. Je-li soudce odsouzen za úmyslný trestný čin, zaniká jeho funkce (a tím i pracovní poměr) okamžikem právní moci odsuzujícího rozsudku (a on sám ani jeho zaměstnavatel s tím nic nenadělá). Vůbec přitom nezáleží na tom, jaký trest mu za to byl uložen. Pokud je odsouzen za nedbalostní trestný čin, zaniká jeho funkce pouze v případě, pokud mu je uložen nepodmíněný trest odnětí svobody.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: