Nový trestní zákoník – tresty

Stránky: 1 2


Obecně prospěšné práce
Podle dříve  platného trestního zákona bylo možno uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře 50 až 400 hodin. Nový trestní zákoník horní hranici snižuje na 300 hodin. Na druhou stranu však dochází ke zpřísnění postihu pro případ, že odsouzený nevede řádný život nebo zaviněně nevykonává obecně prospěšné práce. Podle staré úpravy se v takovém případě za každé dvě neodpracované hodiny vyměřil jeden den nepodmíněného trestu odnětí svobody. Podle nové právní úpravy se  trest obecně prospěšných prací přeměňuje v poměru 1:1, tedy za každou jednu neodpracovanou hodinu jeden den trestu odnětí svobody. Do konce roku 2009 tedy mohl být trest obecně prospěšných prací přeměněn maximálně na 200 dnů odnětí svobody, podle nového trestního zákona to může být až 300 dnů odnětí svobody.

Propadnutí majetku
U tohoto druhu trestu nedochází k žádným významným změnám.

Peněžitý trest

Podle dříve  platného trestního zákona bylo možno  uložit peněžitý trest ve výměře 2.000,- až 5.000.000,- Kč. Nový trestní zákoník má stanovení výše peněžitého trestu konstruováno jinak. Podle nového trestního zákoníku soud stanoví tzv. denní sazbu v rozmezí 100,- Kč až 50.000,- Kč, a to podle možností (majetku a příjmů) obviněného. Zároveň rozhodne, kolik těchto denních sazeb bude muset obviněný zaplatit – nejméně 20, nejvíce 730. Znamená to tedy, že nejnižší peněžitý rest zůstane na částce 2.000,- Kč, horní hranice trestu se však posunuje na 36.500.000,- Kč.

Dochází i ke změně náhradního trestu odnětí svobody. Pokud odsouzený nezaplatí peněžitý trest podle současné úpravy, soud mu stanoví náhradní nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu až dvou let. Podle nové právní úpravy může soud od 1.1.2010 stanovit náhradní trest odnětí svobody na dobu až 4 let.

Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
U tohoto druhu trestu nedochází k žádným významným změnám.

Zákaz činnosti
U tohoto druhu trestu nedochází k žádným významným změnám.

Zákaz pobytu
Podmínky uložení tohoto trestu zůstávají v podstatě stejné jako dříve, došlo však ke zdvojnásobení sazby tohoto trestu. Místo předchozí sazby jeden rok až pět let může soud  uložit zákaz pobytu na dobu jednoho roku až deseti let.

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
Jedná se o zcela nový druh trestu, který směřuje pravděpodobně především na agresivní účastníky sportovních (hlavně fotbalových) utkání. Tento trest může  být uložen na dobu až deseti let. Odsouzený po celou dobu tohoto trestu má zákaz vstupu na ty akce, které soud ve svém rozsudku stanoví. Odsouzený po celou dobu trestu musí spolupracovat s probačním úředníkem. Pokud to probační úředník bude považovat za vhodné, bude se muset odsouzený v době konání akce, kterou bude mít zakázanou, hlásit na příslušné policejní stanici.

Ztráta čestných titulů a vyznamenání
U tohoto druhu trestu nedochází k žádným významným změnám.

Ztráta vojenské hodnosti
U tohoto druhu trestu nedochází k žádným významným změnám.

Vyhoštění
U tohoto druhu trestu nedochází k žádným významným změnám.

Podrobný popis systému trestů, účinného do konce roku 2009 najdete v článku Systém trestů.

Pokud vás zajímá, jak se nový trestní zákoník projevil u osob, které byly odsouzeny ještě podle starého trestního zákona, přečtěte si článek Nový trestní zákoník – rušení a krácení trestů.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: