Recidivista


Recidiva v obecném slova smyslu znamená opakování určitého jevu či určitého chování. V oblasti trestního práva se recidivou rozumí opakované páchání trestné činnosti přes předchozí odsouzení. Recidivistou je tedy pachatel, který se znovu dopustí trestného činu, ačkoliv již v minulosti byl pro trestný čin odsouzen. Recidivu pak dále dělíme na recidivu speciální, o níž hovoříme v situacích, kdy se pachatel opakovaně dopouští trestné činnosti stejného charakteru (např. majetkové trestné činnosti) a recidivu obecnou, kdy pachatel páchá postupně trestné činy různého charakteru (např. násilný trestný čin a hospodářský trestný čin).

Recidiva je samozřejmě přitěžující okolností při ukládání trestu. Pokud se však pachatel dopustí opakovaně zvlášť závažného úmyslného trestného činu (tj. velmi zjednodušeně řečeno takového trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí  svobody s horní hranicí nejméně deset let), je možné takovému pachateli uložit mnohem přísnější trest, dokonce i nad zákonem stanovenou horní hranici trestní sazby.  V těchto případech se totiž při ukládání trestu horní hranice trestu odnětí svobody zvyšuje o třetinu oproti v zákoně uvedené sazbě a trest se ukládá v horní polovině takto zvýšené trestní sazby. Trestní zákon účinný do 31.12. 2009 měl pro takové pachatele speciální označení zvlášť nebezpečný recidivista. Nový trestní zákoník účinný od 1.1. 2010 již termín zvlášť nebezpečný recidivista nepoužívá, ale princip ukládání trestu osobám, které se opakovaně dopouštějí zvlášť závažného zločinu, zůstává stejný jako ve starém trestním zákoně.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: