Podnět poškozeného k přeměně podmíněného trestu (vzor)


V případě, že soud ukládá obviněnému podmíněný trest odnětí svobody, uloží zpravidla obviněnému též jako zvláštní podmínku pro osvědčení ve zkušební době povinnost nahradit škodu způsobenou trestným činem. To na jedné straně má zlepšit postavení poškozeného při vymáhání náhrady za způsobenou škodu. Na druhé straně je tato podmínka i motivací pro odsouzeného. Pokud totiž tuto podmínku zaviněně nesplní, bude podmíněný trest přeměněn na nepodmíněný. Většinou se obviněnému neukládá k nahrazení škody žádná konkrétní lhůta, vychází se z předpokladu, že v rámci řádného života tuto škodu nahradí co nejdříve.

Občas se ovšem stává, že odsouzený je k hrazení škody lhostejný. Soud sice plnění této podmínky kontroluje, ale nemůže tak činit každý týden. I poškozený proto může soud na neplnění podmínky upozornit a dát tak podnět k přeměně podmíněného trestu odnětí svobody na trest nepodmíněný. Dost často to vede k tomu, že odsouzený začne škodu alespoň splácet. Takový podnět nemá žádnou předepsanou formu.


 

Vzor – podnět poškozeného k přeměně podmíněného trestu

 

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

Ke spisové značce 28T 963/2007

V Hluboké Díře dne 15.1.2012

Věc: odsouzený Kryšpín Vopička – náhrada škody

 

Dne 23. srpna 2010 mi byl doručen trestní příkaz, jímž byl obviněný Kryšpín Vopička uznán vinným trestným činem krádeže a porušování domovní svobody a byl mu uložen podmíněný trest odnětí svobody na dobu 7 měsíců se zkušební dobou 2 let. Podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku byla obžalovanému uložena zvláštní podmínka spočívající v povinnosti, nahradit všem poškozeným škodu způsobenou trestnou činností. V mém případě se jednalo o částku 14.256,- Kč za odcizený televizor se satelitním kompletem a za rozbité dveře.


 Od právní moci trestního příkazu již uplynula  doba více než jednoho roku a odsouzený Vopička mi stále nenahradil ani část způsobené škody. Dvakrát jsem se jej pokusil písemně kontaktovat na adrese uvedené v trestním příkaze, neobdržel jsem však z jeho strany žádnou reakci. Pasivním postojem odsouzeného k náhradě škody jsem značně rozhořčen. Odsouzený trestnou činností způsobil problémy mnoha lidem a v podstatě se mu za to nic nestalo, přičemž se ani neobtěžuje nahradit způsobenou škodu. Žádám proto soud, aby učinil spravedlnosti zadost a přeměnil podmíněný trest odnětí svobody na trest nepodmíněný, protože odsouzený neplní uložené podmínky.

S pozdravem

Alois Vohráblo
nar. 13.2.1945
Hluboká Díra čp. 1Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: