Odvolání obžalovaného proti výroku o trestu (vzor)


Obžalovaný má právo podat si odvolání proti celému rozsudku nebo proti některému z více výroků. Odvolání lze podat ve lhůtě osmi dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku. Odvolání se podává u toho soudu, který rozsudek vydal. 

Odvolání by mělo splňovat i určité formální náležitosti. Mělo by z něj být zřejmé,

  • proti kterému rozsudku směřuje (je třeba uvést spisovou značku a datum vynesení rozsudku),
  • zda napadá všechny výroky rozsudku nebo jen některý z nich (obžalovaný např. může souhlasit s uznáním viny, ale může si podat odvolání do výroku o uloženém trestu)
  • a v čem je spatřována nesprávnost vydaného rozsudku.

Odvolání by mělo být datováno a musí být podepsáno.

Pokud odvolání obžalovaného nebude mít uvedené náležitosti, soud obžalovaného vyzve k doplnění a upřesnění odvolání. Pokud obžalovaný ve lhůtě osmi dnů odvolání neopraví, ustanoví mu soud k sepsání odvolání, případně i k zastupování před odvolacím soudem, obhájce.

Obžalovaný si sice může odvolání podat sám, ale je vhodné, aby se se žádostí o sepsání odvolání, případně i o zastupování u odvolacího soudu, obrátil na advokáta, čímž bude mít zaručeno, že odvolání bude sepsáno opravdu důkladně. Seznam advokátů je k dispozici na stránkách České advokátní komory.

Bližší výklad k otázkám odvolání a dalších opravných prostředků najdete v článku Odvolání a další opravné prostředky v trestním řízení

 


Odvolání obžalovaného proti výroku o trestu

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

Ke spisové značce 28T 926/2007

Věc: Odvolání proti rozsudku ze dne 25.7. 2007

Rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 25.7. 2007, spisová značka 28T 926/2007 jsem byl uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) trestního zákona a byl mi uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 280 hodin a dále trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu jednoho roku. S uloženým trestem nesouhlasím, považuji ho za nepřiměřeně přísný a proto si podávám odvolání proti uvedenému rozsudku.

Je pravda, že jsem skutečně dne 15.6. 2007 v Horní Dolní řídil svůj osobní automobil Škoda Favorit. Je pravdou i to, že mi kvůli mému dopravnímu přestupku byl v únoru 2007 uložen zákaz řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců. K této trestné činnosti jsem se doznal a s orgány činnými v trestním řízení jsem řádně spolupracoval. Za své jednání jsem připraven nést i následky v podobě trestu. Nemám žádné námitky proti uloženému trestu obecně prospěšných prací. Tento trest přijímám a jsem ochoten jej vykonat.

Za nepřiměřeně přísný však považuji trest zákazu řízení motorových vozidel. Poukazuji na skutečnost, že při řízení vozidla jsem se řídil pravidly silničního provozu, nezavinil jsem žádnou nehodu ani jsem se nedopustil žádného dopravního přestupku. Uložený zákaz řízení mi podstatně zkomplikuje docházku do zaměstnání. Pracuji v třísměnném provozu a nejsem schopen se do zaměstnání vždy dopravit veřejnou dopravou. V letních měsících bych mohl do práce jezdit na kole, což však v zimě bude nemožné a hrozí mi proto ztráta zaměstnání. V této souvislosti poukazuji na skutečnost, že živím dvě děti a manželku, která je na mateřské dovolené. Jedno z mých dětí navíc trpí chronickým srdečním onemocněním (potvrzení přikládám) a k lékaři s ním musíme několikrát ročně dojíždět až na specializované pracoviště do Prahy, přičemž cestování veřejnou dopravou na takovou vzdálenost je časově náročné a pro tak malé dítě i velice namáhavé.

Žádám proto, aby Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudek Okresního soudu v Kostelci zrušil ve výroku o trestu a uložil mi pouze trest obecně prospěšných prací a nikoliv i trest zákazu činnosti.

V Horní Dolní dne 2.8. 2007

Kryšpín Vopička
nar.29.2.1971
Horní Dolní čp.666Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: