Novela trestního řádu a trestního zákoníku číslo 193/2012 Sb.

Zákonem číslo 193/2012 Sb. byla provedena větší novela trestního řádu a v souvislosti s tím byly provedeny drobnější úpravy v několika dalších zákonech, mj. i v trestním zákoníku. Novela přináší především dvě zásadní novinky, které dosud české trestní právo neznalo: dohodu o vině a trestu a spolupracujícího obviněného (novináři bývá označován jako korunní svědek). O obou těchto novinkách se zmiňujeme podrobněji v samostatných článcích, viz odkazy v předchozí větě. Dále novela přináší i novinky pro případ podmíněného zastavení a podmíněného odložení trestního stíhání.

číst celé ...      

Novela trestního řádu číslo 459/2011 Sb.

Zákonem číslo 459/2011 došlo s účinností od 1.1. 2012 k poměrně rozsáhlé novelizaci trestního řádu. Novela přináší mnoho drobných změn a několik změn větších, a to především pokud jde o nutnou obhajobu, rozhodování o vazbě, provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení a o některé úkony trestního řízení ve vztahu k cizině.

číst celé ...      

Novela trestního řádu číslo 348/2011 Sb.

Zákonem číslo 348/2011 Sb. byl s účinností od 1.1. 2012 novelizován zákon o zvláštní ochraně svědka a v souvislosti s tím i několik dalších zákonů, včetně trestního řádu. V rozsahu ochrany svědka tento zákon nic podstatného nemění, pouze se podrobněji upravuje řízení, související s poskytováním ochrany. Změny učiněné touto novelou v trestním řádu se týkají výkonu trestu obecně prospěšných prací (pokud je poskytována ochrana svědka odsouzenému, který má vykonávat obecně prospěšné práce, soud výkon trestu obecně prospěšných prací na dobu ochrany přeruší) a výkonu trestu vyhoštění (v případě chráněného svědka se trest vyhoštění odloží na dobu poskytování ochrany).

číst celé ...      

Výběr z internetového zpravodajství 5.10.2011

  • Trestní stíhání je nástrojem na poškození konkurence. Co s tím?
  • Falešně svědčil, teď možná sám skončí za mřížemi.
  • Nabídka práce v zahraničí: Sháníme kata, vlastní sekyra podmínkou
číst celé ...      

Výběr z internetového zpravodajství 29.9.2011

  • Fotbaloví chuligáni – zbabělci nebudou mít svůj paragraf. I tak ale mohou být trestáni.
  • Není znalec jako znalec, razítko má dneska kdekdo. Teď si budou muset dát pozor
  • Policajt je autorita a musí se respektovat
číst celé ...      

Výběr z internetového zpravodajství 25.9.2011

  • Odsouzenci se svědkům prý mstí jen výjimečně. Je to útěcha?
  • Chcete se podívat do spisu? Tady máte počítač a studujte.
číst celé ...