Spolupracující obviněný (korunní svědek)


V médiích se čas od času objeví zpráva o tom, že některého obviněného se podařilo usvědčit díky korunnímu svědkovi. Pojem korunní svědek české trestní právo nezná, je to v podstatě zjednodušující pojem používaný novináři. Ve skutečnosti je za korunního svědka označována osoba, o které trestní zákoník a trestní řád hovoří jako o spolupracujícím obviněném.

Spolupracující obviněný je takový obviněný, který významně přispěje k objasnění zvlášť závažné organizované trestné činnosti. Zákon umožňuje za spolupracujícího obviněného označit takového obviněného, který

  1. oznámí státnímu zástupci skutečnosti, které jsou způsobilé významně přispět k objasnění takového zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, nebo které pomohou zabránit dokonání takového zločinu, a zaváže se podat jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech,
  2. dozná se k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho doznání bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, a
  3. prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako spolupracující obviněný,

přičemž státní zástupce považuje takové označení za spolupracujícího obviněného za potřebné vzhledem k povaze trestného činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal, a to i s přihlédnutím k trestnému činu uvedenému v doznání obviněného, k osobě obviněného a k okolnostem případu, zejména zda a jakým způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu, k jehož objasnění se zavázal a jaké následky svým jednáním způsobil.

Z výše uvedeného vyplývá, že postavení spolupracujícího obviněného obviněný nezískává automaticky, ale přiznává mu ho teprve v obžalobě státní zástupce, pokud výpověď takového obviněného skutečně byla významným přínosem k objasnění zvlášť závažné organizované trestné činnosti a pokud to není v rozporu s charakterem trestné činnosti, za kterou je stíhán právě tento obviněný. Pokud státní zástupce v obžalobě neoznačí obviněného jako spolupracujícího, není možno na něj tak v dalším řízení před soudem hledět.

Co ale postavení spolupracujícího obviněného znamená přímo pro samotného obviněného? Je zřejmé, že obviněný, který svou výpovědí umožnil odhalení zvlášť závažné organizované trestné činnosti, bude za svůj přístup na oplátku také něco chtít.

Trestní řád umožňuje, aby státní zástupce už v obžalobě navrhl soudu, aby od potrestání spolupracujícího obviněného bylo zcela upuštěno. To ale je možné jen v případech, kdy obviněný

 

  • nespáchal trestný čin, který je závažnější než zločin, k jehož objasnění přispěl,
  • jestliže se nepodílel jako organizátor nebo návodce na spáchání zločinu, k jehož objasnění přispěl,
  • nezpůsobil úmyslně těžkou újmu na zdraví nebo smrt a
  • pokud se u obviněného nejedná o stíhání pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let, jestliže již pro takový trestný čin byl v minulosti odsouzen.

I když ale nebudou splněny podmínky pro upuštění od potrestání spolupracujícího obviněného, může přesto dosáhnout jiných výhod. Spolupráce obviněného je samozřejmě brána jako polehčující okolnost a s přihlédnutím k okolnostem případu a osobě obviněného může být i důvodem k uložení trestu pod spodní hranicí zákonné trestní sazby. Obviněný tak může dosáhnout trestu nižšího, než který by mu jinak podle zákona musel být uložen.

Statut spolupracujícího obviněného ale trvá jen tehdy, pokud obviněný nezmění svou výpověď. Pokud výpověď změní, tak o výhody spolupracujícího obviněného, uvedené výše, přijde.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: