Byl jste předvolán k soudu? Co vás čeká

Stránky: 1 2 3 4


Co vás čeká, když dostanete jako svědek předvolání k soudu? To se dozvíte v tomto článku. Článek byl převzat ze stránek Bílého kruhu bezpečí a byl zkrácen. Celý článek a další zajímavé informace, týkající se zejména obětí trestných činů, naleznete přímo na stránkách Bílého kruhu bezpečí.


Trestní řízení u soudu

V naší republice vykonávají soudnictví v trestních věcech okresní soudy, sídlící ve větších městech, krajské soudy, sídlící v krajských městech, dva vrchní soudy se sídlem v Praze a v Olomouci, a Nejvyšší soud sídlící v Brně. V hlavním městě Praze vykonává působnost krajského soudu Městský soud. Působnost okresních soudů v Praze vykonávají soudy obvodní. V Brně vykonává působnost okresního soudu Městský soud.

S největší pravděpodobností půjdete svědčit k některému z okresních či obvodních soudů, které v prvním stupni rozhodují většinu trestních věcí. Soudí buď v tříčlenném senátu, složeném z předsedy, kterým je vždy soudce z povolání a dvou přísedících, což jsou naopak představitelé laického prvku našeho soudnictví, anebo soudí jediný soudce z povolání čili samosoudce, kterému je svěřeno rozhodování méně závažných trestních věcí, spadajících do kompetence okresních soudů.

V zákonem vymezených případech, zejména pokud jde o trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let anebo za které je možno uložit výjimečný trest, včetně trestu doživotního odnětí svobody, koná již v prvním stupni trestního řízení krajský soud, a to vždy v tříčlenném senátu, složeném z předsedy – soudce z povolání a dvou laických soudců přísedících.

Může se stát, že vás výjimečně předvolá jako svědka k podání svědecké výpovědi i odvolací soud, kde se bude v podstatě opakovat totéž, co před soudem prvního stupně.

Věc může být odvolacím soudem vrácena k novému projednání a rozhodnutí, což je častější.

Takže vás k věci bude znovu vyslýchat zpravidla týž předseda senátu nebo samosoudce a vy už budete asi nedůtklivější. Věřte, že ani předseda senátu nemá většinou z opakovaného projednávání věci žádnou radost.

Jestliže se svědek, ač byl řádně předvolán, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být policií předveden. Popřípadě pokud bez dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle platného trestního řádu, může být předsedou senátu, popřípadě samosoudcem příslušného soudu potrestán pořádkovou pokutou až do 50 000 Kč.

Na chodbě soudu

Po příchodu do budovy soudu můžete být justiční stráží či vrátným vyzváni ke sdělení účelu své návštěvy, popřípadě vyzváni k předložení obsílky či prokázání své totožnosti. Někdy budete nuceni projít prohlídkou na detektoru kovu a rentgenem. Vyhledejte podle místních orientačních ukazatelů příslušnou jednací síň.

Většina našich soudů zatím není vybavena oddělenými čekárnami pro poškozené, takže budete patrně čekat na chodbě soudu před jednací síní, případně zde sedět na více méně nepohodlné lavici, a to ve společnosti ostatních svědků včetně svědků obhajoby. V této fázi pobytu u soudu je vhodné s nikým o projednávaném případu či svém svědectví příliš nehovořit. Především s jinými svědky, často s nejrůznějšími vztahy a vazbami k účastníkům řízení. Snadno by se mohlo stát, že by takové svědectví z pohledu možné podjatosti bylo v dalším řízení napadáno a zpochybňováno.

V poslední době se zlepšil výkon spravedlnosti v praxi do té míry, že soudci vycházejí vstříc poškozeným v případech hodných pozornosti (oběti sexuálního nebo zvlášť intenzivního násilí, mladiství, gravidní svědkyně, oběti opakovaných trestných činů a další) a předem s nimi na jejich žádost dohodnou bezpečné místo v soudní budově, kde mohou čekat na podání své svědecké výpovědi aniž by byli traumatizováni přítomností jiných osob. Máte-li podobné důvody, kontaktujte telefonicky nebo písemně předsedu nebo předsedkyni senátu. Jejich jméno a telefonní spojení naleznete na předvolání k hlavnímu líčení.

Jste-li svědkem současně v procesním postavení poškozeného, zpravidla bude vaše jméno vyvoláno pomocí reproduktoru z jednací síně či prostřednictvím zapisovatele nebo jiného soudního zřízence. Do jednací síně budete zavoláni ještě předtím, než předseda senátu zahájí výslech obviněného, resp. prvního obviněného. Může se však stát, že bude pouze vyvolána trestní věc, ve které jste poškozeným, a tehdy jste oprávněni bez dalšího do jednací síně vstoupit.

Před vstupem do jednací síně si přečtěte poučení o tom, jak se v jednací síni chovat. Toto poučení najdete i na těchto stránkách.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: