Amnestie z 8. května 1980


Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 8. května 1980 o amnestii

(č. 38/1980 Sb.)

 

Ve dnech 35.výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou hodnotí naše národy výsledky dosažené při výstavbě vyspělé socialistické společnosti. Je to hrdá bilance úspěchů  našich pracujících, kteří iniciativně a obětavě uskutečňují politiku Komunistické strany Československa.

Skutečnost, že v naší vlasti se dále rozvinula socialistická demokracie, prohloubila se socialistická zákonnost a upevnila se politicko-morální jednota lidu, tvoří záruku, že u některých osob, i když porušily zákon, může být dosaženo převýchovy i bez uložení trestu a výkonu trestu.

Proto na návrh předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády Československé socialistické republiky používám svého ústavního práva a udílím tuto

 

amnestii :

 

Čl. I

Promíjím

 • a) tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly uloženy za přečin nebo úmyslný trestný čin nepřevyšující l rok,
 • b) tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly uloženy za nedbalostní trestný čin ve výměře nepřevyšující 3 roky,
 • c) tresty nápravného opatření nebo jeho zbytky,

které byly uloženy přede dnem tohoto rozhodnutí.

Čl. II

Nepodmíněné tresty odnětí svobody (článek I písm. a), b)) promíjím odsouzeným, kteří trest odpykávají nebo mají odpykat v prvé nápravně výchovné skupině, ve vojenském nápravném útvaru nebo v nápravně výchovném ústavu pro mladistvé.

 

Čl. III

Tresty odnětí svobody podmíněně uložené a tresty nápravného opatření, prominuté podle článku I, promíjím s účinkem, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

 

Čl. IV

Nařizuji, aby nebylo zahojováno, a bylo-li zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání

 • a) pro přečiny a pro úmyslné trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud je na ně stanoven trest odnětí svobody nepřevyšující 1 rok,
 • b) pro nedbalostní trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud je na ně stanoven trest odnětí svobody nepřevyšující 3 roky.

 

Čl. V

Toto rozhodnutí se nevztahuje

 • a) na osoby, které byly vposledních deseti letech přede dnem tohoto rozhodnutí pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin knepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo které byly vposledních deseti letech propuštěny zvýkonu trestu odnětí svobody, který jim byl uložen pro úmyslný trestný čin, ledaže se na ně hledí, jako by nebyly odsouzeny.
 • b) na trestný čin opuštění republiky podle § 109 tr.zák., jakož i na obdobný trestný čin podle zákonů dříve platných,
 • c) na tresty úhrnné a souhrnné, jestliže jedním ze sbíhajících se trestných činů je trestný čin uvedený vpísm. b)

 

Čl. VI

Ukládám ministrům spravedlnosti České socialistické a Slovenské socialistické republiky a ministru národní obrany Československé socialistické republiky, aby mi na základě přezkoumání předložili k rozhodnutí návrhy na prominutí nebo zmírnění trestu, jde-li o

 • a) těhotné ženy,
 • b) matky, které pečují o dvě nebo více dětí,
 • c) muže starší než 65 let a ženy starší než 60 let,
 • d) osoby, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou.

  

V Praze dne 8. května 1980

 Husák  v.r.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: