Uplatnění nároku na náhradu škody (vzor)


Poškozený má právo v trestním řízení  požadovat na obviněném náhradu škody, která mu byla způsobena trestnou činností. Uplatnit právo na náhradu škody může poškozený kdykoliv v průběhu trestního řízení, nejpozději však před tím, než je zahájeno dokazování v hlavním líčení před soudem, zpravidla tedy než začne soud vyslýchat obžalovaného.

Nejjednodušší možností k uplatnění požadavku na náhradu škody je učinit tak ústně do protokolu při výslechu na policii, případně v řízení před soudem při hlavním líčení. Poškozený ovšem může uplatnit svůj požadavek i písemně, opět ale tak, aby soud měl k dispozici toto písemné uplatnění nejpozději na začátku hlavního líčení. Proto pokud je náhrada škody uplatňována písemně, je vhodné tento písemný požadavek zaslat soudu co nejdříve před hlavním líčením. Jednak to zajistí, že dopis dojde k soudu včas a jednak soud bude moci s požadavkem na náhradu škody počítat již ve svých přípravách na hlavní líčení.

K otázkám práv poškozeného včetně uplatnění nároku na náhradu škody viz blíže článek Jste poškozeni trestným činem – jaká máte práva?

Vzor uplatnění nároku na náhradu škody

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

Ke spisové značce 28T 963/2007

V Hluboké Díře dne 25.8. 2007

Věc: obžalovaný Kryšpín Vopička – náhrada škody

Dne 23. srpna 2007 mi byla doručena obžaloba v trestní věci obžalovaného Kryšpína Vopičky a zároveň jsem byl vyrozuměn o konání hlavního líčení v této věci dne 11.9. 2007.

Jednáním obžalovaného, pro které je nyní stíhán (konkrétně se v mém případě jedná o bod 7 obžaloby), mi byla způsobena majetková škoda v celkové výši 14.256,- Kč. S nárokem na náhradu škody v této výši se připojuji k trestnímu stíhání obžalovaného a žádám, aby mu soud uložil povinnost nahradit mi škodu 14.256,- Kč.

Uvedenou škodu mi obžalovaný způsobil vloupáním do mé zahradní chatky a odcizením tam nalezených věcí, zejména televizoru zn. Tesla a radiomagnetofonu značky Kijev a dále různých potravin, které jsem označil při své výpovědi na policii. Hodnota odcizených věcí činí celkem 13.900,- Kč. Další škoda mi vznikla rozbitím okna, za opravu jsem zaplatil 356,- Kč (přikládám kopii účtenky od sklenáře).

S pozdravem

Alois Vohráblo
nar. 13.2.1945
Hluboká Díra čp. 1Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: