Práva příbuzných obviněného


Je někdo z vašich blízkých trestně stíhán a zajímá vás, jestli můžete toto stíhání nějak ovlivnit? Určité možnosti tu jsou. 

Odmítnutí svědecké výpovědi
Manžel, partner či druh, osoby s obviněným příbuzné v přímém pokolení, sourozenci a další osoby v podobně blízkém poměru k obviněnému mají před orgány činnými v trestním řízení právo odepřít svědeckou výpověď. V trestním řízení mohou obviněnému pomoci i jeho nejbližší příbuzní. Ti mohou obviněnému zvolit obhájce, mohou za něj podávat odvolání proti rozsudku, jsou-li vyslýcháni jako svědci, tak mohou odmítnout vypovídat, a pokud jsou poškozeni trestným činem, mohou v některých případech odmítnout souhlas k trestnímu stíhání. Odmítnout svědeckou výpověď lze i tehdy, když by svědek výše uvedeným blízkým osobám způsobil svou výpovědí nebezpečí trestního stíhání i pokud tyto osoby samy nejsou v dané věci stíhány (to znamená, že pokud mám vypovídat jako svědek ve věci úplně cizího obviněného, mohu výpověď odmítnout, pokud bych pravdivou výpovědí ohrozil trestním stíháním blízkou osobu – např. pokud vím, že to auto neukradl soused, ale můj bratr).

Zvolení obhájce
Manžel, partner či druh, osoby s obviněným příbuzné v přímém pokolení a sourozenci mohou obviněnému zvolit obhájce. Mohou tak však učinit až za situace, kdy si obviněný nezvolí svého obhájce sám. Pouze v případech, kdy obviněný je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena, mohou tyto osoby zvolit obviněnému obhájce i proti jeho vůli.

Souhlas s trestním stíháním
Pokud je příbuzný nebo někdo v podobném blízkém poměru k pachateli poškozen trestným činem, lze za určitých okolností pachatele stíhat jen se souhlasem poškozeného (blíže viz článek Souhlas poškozeného k trestnímu stíhání)

Odvolání
Manžel, partner či druh, osoby s obviněným příbuzné v přímém pokolení a sourozenci mohou ve prospěch obžalovaného podat odvolání  proti rozsudku. Pokud však obžalovaný prohlásí, že si nepřeje, aby toto odvolání podávali, nemohou tak proti jeho vůli učinit.

 Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: