Kolik stojí odsouzení za trestný čin

Stránky: 1 2


Náklady výkonu vazby a trestu odnětí svobody

Ti odsouzení, kteří měli tu smůlu, že jim byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody nebo byli ve vazbě, musejí nahradit i náklady vazby a náklady výkonu trestu. O těchto nákladech narozdíl od předchozích položek nerozhoduje soud, ale věznice. Za každý den strávený ve vazbě musí odsouzený nahradit 45,- Kč. Pokud jde o náklady výkonu trestu odnětí svobody, tak odsouzeným, kteří pracují, se z odměny strhne 40%, nejvíce ale 1.500,- Kč měsíčně. Obdobně pak je stanovována sazba u nepracujících odsouzených, tedy cca 50,- Kč za den.

Náklady výkonu trestu domácího vězení

Nový trestní zákoník s sebou od 1.1.2010 přináší i nový trest domácího vězení. S kontrolou tohoto trestu budou spojeny náklady, které bude muset odsouzený rovněž hradit (jde zejména o náklady na kontrolu odsouzeného, ať už půjde o tzv. elektronické náramky či o kontrolu pověřenými osobami). Předběžně se počítá s náhradou ve výši 50,- Kč za každý den domácího vězení, v době psaní tohoto článku se však jednalo teprve o návrh, který ještě nebyl schválen.

 

Náhrada nákladů poškozeného

Poškozený, kterému proti odsouzenému bylo přiznáno právo na náhradu škody, může po odsouzeném žádat i náhradu výdajů, které sám měl s trestním řízením. Po skončení trestního řízení se takový poškozený může obrátit na soud, aby odsouzenému uložil povinnost mu tyto výdaje nahradit. Hradí se skutečné výdaje, které poškozený v souvislosti s trestním řízením měl (cestovné k soudu, poštovné, náklady na zmocněnce apod.).

 

Náhrada nákladů na převzetí odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody ze zahraničí

Těchto případů asi nebude mnoho, ale je třeba říci, že i za přemístění ze zahraniční věznice do té české, se platí. Pokud někdo byl odsouzen v zahraničí k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a chce si tento trest vykonat v České republice, musí zaplatit náklady na převzetí odsouzeného k výkonu trestu. Jedná se o náklady provedení převzetí jako takového, tedy nikoliv o náklady, které jsou spojeny s vlastním výkonem trestu odnětí svobody v české věznici. Náklady na věznění jsou hrazeny samostatně, jak je uvedeno výše. Náklady spojené s převzetím se týkají v podstatě technického zajištění převozu ze zahraničí do České republiky. Tyto náklady se nestanovují v každém případě zvlášť, ale jsou určeny paušálně podle toho, odkud je odsouzený transportován. Konkrétně tak musí odsouzený zaplatit

  • 5.000,- Kč, pokud je předáván ze státu, který sousedí s Českou republikou,
  • 65.000,- Kč, pokud je předáván z jiného evropského státu,
  • 150.000,- Kč, pokud je předáván z území ležícího mimo Evropu.


Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: