Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti


Bylo vám trestným činem ublíženo na zdraví nebo dokonce někdo z vašich blízkých v důsledku trestného činu zemřel? Pak jste obětí trestného činu a je možné, že máte nárok na peněžitou pomoc ze strany státu.

Oběť trestného činu je zákonem definována úžeji než osoba poškozeného.

Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti vymezuje oběť jako fyzickou osobu, které v důsledku trestného činu vznikla újma na zdraví. Obětí se pak rozumějí i nejbližší příbuzní osoby, která v důsledku trestného činu zemřela. Konkrétně se jedná o rodiče, manžela či dítě, pokud v době smrti žili se zemřelým ve společné domácnosti, a dále o osoby, kterým zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.

Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem, neposkytuje se však, pokud škoda byla nahrazena (např. pachatelem, pojišťovnou nebo jinou osobou). Pomoc poskytuje ministerstvo spravedlnosti na základě žádosti. Pomoc nelze poskytnout v případě, kdy oběť je zároveň v postavení spoluobviněného a v případech, kdy oběť nedala souhlas k trestnímu stíhání nebo neposkytla potřebnou součinnost (využila práva odmítnout výpověď nebo nepodala bezodkladně trestní oznámení).

Obětem, jimž vznikla újma na zdraví se poskytuje náhrada buď formou paušální částky ve výši 25.000,- Kč nebo ve skutečné výši, kterou musí oběť prokázat, nejvíce však 150.000,- Kč. Pozůstalým po zemřelé oběti se poskytuje paušální částka ve výši 150.000,- Kč, celková částka vyplacená všem pozůstalým však nesmí přesáhnout 450.000,- Kč. V zákoně vymezených případech může ministerstvo peněžitou pomoc snížit nebo ji zcela odmítnout.

Vzhledem k tomu, že Česká republika je signatářem Evropské úmluvy o odškodňování obětí trestné činnosti, pomáhá ministerstvo spravedlnosti i v případech, kdy je osobě s trvalým pobytem na území ČR způsobena škoda trestným činem spáchaným v zahraničí.

Peněžitá pomoc je vyplácena ze státních prostředků. Do fondu pro pomoc obětem trestné činnosti však přicházejí prostředky i od pachatelů trestné činnosti. V případech, kdy je schvalováno narovnání, totiž je nutné, aby nejméně polovina částky skládané na obecně prospěšné účely byla určena právě na pomoc obětem trestné činnosti.

Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti nepodléhá dani z příjmu a nezapočítává se ani do příjmu pro účely výpočtu životního minima. Pokud oběť trestného činu bude výplatu peněžité pomoci uplatňovat žalobou u soudu, je jako navrhovatel osvobozena od placení soudních poplatků.

Na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR najdete

Informace o peněžité pomoci, náhradě škody, jakož i mnohé další informace určené obětem trestné činnosti vám poskytne i Bílý kruh bezpečí.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: