Odvolání poškozeného proti rozsudku (vzor)


Poškozený má právo podat si odvolání proti rozsudku pouze v části, týkající se náhrady škody. Poškození tedy své odvolání nemůže směřovat do výroků o vině nebo trestu. Pro poškozeného mohou nastat následující situace: 

 • Obžalovaný je uznán vinným a je mu uložena povinnost nahradit škodu ve výši, kterou poškozený požadoval – poškozený sice má právo podat odvolání, ale stejně nemůže dosáhnout lepšího výsledku
 • Obžalovaný je uznán vinným a je mu uložena povinnost nahradit škodu v nižší částce, než kterou poškozený požadoval – poškozený může podat odvolání, neboť jeho návrhu nebylo plně vyhověno
 • Obžalovaný je uznán vinným, ale není mu uložena povinnost nahradit škodu a poškozený je odkázán zcela na řízení občanskoprávní – poškozený může podat odvolání, protože jeho návrhu nebylo vyhověno
 • Obžalovaný je uznán vinným, ale soud o návrhu na náhradu škody nijak nerozhodl (tedy ani neuložil povinnost škodu nahradit, ani poškozeného neodkázal na řízení občanskoprávní) – poškozený může podat odvolání, neboť odvolání může být podáno i tehdy, pokud nebyl vydán výrok, který vydán být měl
 • Obžalovaný je obžaloby zproštěn a poškozený je odkázán se svým požadavkem na náhradu škody na řízení občanskoprávní – poškozený nemůže účinně podat odvolání, protože při zprošťujícím rozsudku nemá soud jinou možnost, než poškozeného odkázat na občanskoprávní řízení. Pokud by důsledku odvolání jiné osoby (např. státního zástupce) došlo ke zrušení rozsudku, soud se při novém projednání bude otázkou náhrady škody znovu automaticky zabývat.

Odvolání by mělo splňovat určité formální náležitosti:

Odvolání by mělo být datováno a musí být podepsáno. Mělo by z něj být zřejmé,

  • proti kterému rozsudku směřuje (je třeba uvést spisovou značku a datum vynesení rozsudku),

  • který výrok je napadán (v daném případě tedy výrok týkající se náhrady škody),

  • a v čem je spatřována nesprávnost vydaného rozsudku.

Pokud odvolání poškozeného nebude mít uvedené formální a obsahové náležitosti, soud jej vyzve k doplnění a upřesnění odvolání. Pokud poškozený ve lhůtě osmi dnů odvolání neopraví, ustanoví mu soud k sepsání odvolání, případně i k zastupování před odvolacím soudem, zmocněnce.

Poškozený si sice může odvolání podat sám, ale je možné, aby se se žádostí o sepsání odvolání, případně i o zastupování u odvolacího soudu, obrátil na advokáta, čímž bude mít zaručeno, že odvolání bude sepsáno opravdu důkladně. Seznam advokátů je k dispozicí na stránkách České advokátní komory.

Bližší výklad k otázkám odvolání a dalších opravných prostředků najdete v článku Odvolání a další opravné prostředky v trestním řízení

 


Odvolání poškozeného proti rozsudku soudu prvního stupně

 

Okresní soud v Kostelci
Lhotecká 1234
123 45 Kostelec

Ke spisové značce 28T 926/2007

Věc: Odvolání proti rozsudku ze dne 25.7. 2007

Rozsudkem Okresního soudu v Kostelci ze dne 25.7. 2007, spisová značka 28T 926/2007 byl obžalovaný Kryšpín Vopička uznán vinným trestnými činy krádeže a porušování domovní svobody, kterých se dopustil vloupáním do mého domu.

V tomto trestním řízení jsem řádně a včas uplatnil požadavek na náhradu škody ve výši 7.990,- Kč. Okresní soud však zmíněným rozsudkem uložil obžalovanému, aby mi nahradil škodu pouze ve výši 6.252,- Kč a ve zbytku mne s mým požadavkem na náhradu škody odkázal na občanskoprávní řízení. S tímto rozhodnutím soudu nesouhlasím. Soudem mi zcela bylo vyhověno, pokud jde o náhradu škody za odcizené věci ve výši 6.032,- Kč. Soud však nevyhověl mým požadavkům na náhradu za škody na domě, které mi obžalovaný způsobil násilným vniknutím. Podle soudu mi v této části přísluší náhrada pouze ve výši 220,- Kč. Soud přitom zřejmě vycházel pouze z odborného vyjádření, které obstarali policisté mně neznámým způsobem. Já jsem však policistům a poté i soudu předložil doklady o částkách, které jsem vynaložil na opravu způsobených škod. Tyto doklady znovu přikládám k tomuto odvolání. Jednalo se konkrétně o následující položky:

– nové zasklení okna – 198,- Kč
– oprava poškozené okenice – 260,- Kč
– oprava poškozeného zámku zadních dveří – 1.500,- Kč.
Celkem tedy škoda způsobená násilným vniknutím činí 1.958,- Kč. Společně s částkou za odcizené věci se jedná o celkovou škodu ve výši 7.990,- Kč.

Žádám proto, aby Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudek Okresního soudu v Kostelci zrušil ve výroku o náhradě škody a sám uložil obžalovanému povinnost nahradit mi škody ve výši 7.990,- Kč

V Horní Dolní dne 2.8. 2007

Jarolím Koněvrz
nar.29.2.1946
Horní Dolní čp.111Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: