Nepříčetnost


Nepříčetnost pachatele je důležitou okolností, vylučují protiprávnost jednání pachatele činu, který by byl za jiných okolností posouzen jako trestný čin. Znamená to, že kdo se dopustí jinak trestného jednání ve stavu nepříčetnosti, není za takové jednání trestně odpovědný a nemůže být tedy trestně stíhán, resp. nemůže být uznán vinným trestným činem. Při zkoumání otázek příčetnosti se zjišťuje, zda pachatel činu byl v době spáchání schopen

– ovládat své jednání a
– rozpoznat nebezpečnost svého jednání.

Jestliže alespoň některá z těchto schopností u něj v době činu byla zcela vymizelá, jednal pachatel ve stavu nepříčetnosti a nemůže tedy být odsouzen. Pokud ovšem byla u pachatele příčetnost pouze snížená (tzn. ovládací nebo rozpoznávací schopnosti byly pouze oslabené, ale ne vymizelé), je pachatel za své jednání trestně odpovědný a ke snížené příčetnosti se přihlédne pouze při ukládání trestu.

Otázka příčetnosti se řeší za pomoci znalců z oboru psychiatrie, kteří zkoumají psychický stav pachatele činu. Na základě znaleckého posudku pak také může takovému pachateli být uloženo ochranné léčení, aby se v budoucnu podobné jednání pachatele ve stavu nepříčetnosti nebo snížené příčetnosti neopakovalo.
 Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: