Zákon o odpovědnosti mládeže (§ 97-104): Ustanovení přechodná a změna dalších zákonů

Stránky: 1 2


.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o přestupcích (§ 101)

§ 101

V zákoně č.  200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění zákona č.  337/1992 Sb. , zákona č.  344/1992 Sb. , zákona č.  359/1992 Sb. , zákona č.  67/1993 Sb. , zákona č.  290/1993 Sb. , zákona č.  134/1994 Sb. , zákona č.  82/1995 Sb. , zákona č.  237/1995 Sb. , zákona č.  279/1995 Sb. , zákona č.  289/1995 Sb. , zákona č.  112/1998 Sb. , zákona č.  168/1999 Sb. , zákona č.  360/1999 Sb. , zákona č.  29/2000 Sb. , zákona č.  121/2000 Sb. , zákona č.  132/2000 Sb. , zákona č.  151/2000 Sb. , zákona č.  258/2000 Sb. , zákona č.  361/2000 Sb. , zákona č.  370/2000 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č.  52/2001 Sb. , zákona č.  164/2001 Sb. , zákona č.  254/2001 Sb. , zákona č.  265/2001 Sb. , zákona č.  273/2001 Sb. , zákona č.  274/2001 Sb. , zákona č.  312/2001 Sb. , zákona č.  6/2002 Sb. , zákona č.  62/2002 Sb. , zákona č.  78/2002 Sb. , zákona č.  216/2002 Sb. , zákona č.  259/2002 Sb. , zákona č.  285/2002 Sb. , zákona č.  311/2002 Sb. a zákona č.  320/2002 Sb. , § 26 zní:

 

„ § 26

Přestupky na úseku soudnictví mládeže

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rozporu se zákonem uveřejní informaci o provinění spáchaném mladistvým nebo informaci z řízení ve věci mladistvého, anebo informaci z řízení ve věci dítěte mladšího patnácti let a uvede přitom jeho jméno, příjmení nebo jiné okolnosti, z nichž lze usuzovat na jeho osobu, anebo kdo v té souvislosti uveřejní podobiznu mladistvého nebo dítěte mladšího patnácti let.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. “.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody (§ 102)

§ 102

Zákon č.  169/1999 Sb. , o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.  359/1999 Sb. , zákona č.  3/2002 Sb. a zákona č.  320/2002 Sb. , se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:„ (3) Výkonem trestu se podle tohoto zákona rozumí též výkon trestního opatření odnětí svobody uloženého mladistvému; jeho výkonem se sleduje dosažení účelu stanoveného zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. “.
2. V § 65 odst. 2 se slova „ výchovného zařízení “ nahrazují slovy „ školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy “.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o výkonu vazby (§ 103)

§ 103

Zákon č.  293/1993 Sb. , o výkonu vazby, ve znění zákona č.  208/2000 Sb. , zákona č.  258/2000 Sb. a zákona č.  3/2002 Sb. , se mění takto:

1. V § 26a odst. 1 se slova „ výchovného zařízení “ nahrazují slovy „ školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy “.
2. V § 26a odst. 2 se slova „ výchovné zařízení “ nahrazují slovy „ školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy “.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (§ 104)

§ 104

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Zaorálek v. r.          Klaus v. r.          Špidla v. r.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: