Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení


VYHLÁŠKA číslo 312

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 19. prosince 1995,

kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 3 a §  153 odst. 1 zákona č.  141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Paušální částka nákladů trestního řízení podle § 152 odst. 1 písm. d) trestního řádu činí:

a) ve věcech, v nichž došlo k vydání trestního příkazu, který nabyl právní moci, 2000 Kč ,
b) v ostatních věcech, v nichž řízení v prvním stupni bylo vedeno před okresním soudem, 4000 Kč ,
c) ve věcech, v nichž řízení v prvním stupni bylo vedeno před krajským soudem, 6000 Kč .

§ 2

Byl-li obžalovaný v řízení vedeném v prvním stupni krajským soudem pravomocně uznán vinným trestným činem, o kterém přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu, paušální částka nákladů trestního řízení se vyměří podle § 1 písm. b).

§ 3

Jestliže byl v trestním řízení podán znalecký posudek, zvyšuje se paušální částka nákladů trestního řízení stanovená podle § 1

a) byli-li přibráni k podání znaleckého posudku nejméně dva znalci, o částku 7000 Kč ,
b) v ostatních případech o částku 3800 Kč .

§ 3a

(1) Paušální částka nákladů podle § 153 odst. 1 trestního řádu

a) v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení se určí podle § 1,
b) v řízení o zcela bezvýsledně podaném dovolání činí 10 000 Kč.

(2) Paušální částka nákladů trestního řízení určená podle odstavce 1 se zvýší podle § 3, pokud v řízení o zcela bezvýsledně podaném návrhu na obnovu řízení nebo dovolání byl přibrán znalec.

§ 4

Náklady trestního řízení ve věcech pravomocně skončených přede dnem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.

§ 5

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č.  66/1980 Sb. , kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Ministr:  JUDr. Novák v. r.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: