Amnestie z 2. října 1945


Vyhláška ministra vnitra ze dne 2. října 1945 o všeobecné amnestii ve správních věcech trestních

 (č. 296/1945 Ú.l.)

Vláda republiky Československé užívajíc práva, daného jí ústavní listinou, usnesla se ve schůzi, konané dne 7. září 1945 na tom,

I. aby v zemích České a Moravskoslezské okresní a místní národní výbory (státní policejní úřady) nezaváděly, a zavedly-li, aby zastavily trestní řízení správní (policejní) pro správní přestupky, spáchané v době od 30. září 1938 do 5. května 1945,

 

II. aby zemské národní výbory v zemích České a Moravskoslezské (u přestupků cenových také nejvyšší úřad cenový) prominuly tresty na svobodě, náhradní tresty na svobodě a pokuty, jež byly nebo budou právoplatně uloženy pro správní přestupky, spáchané v době od 30. září 1938 do 5. května 1945, pokud nebyly ještě vykonány, nebo pokud sice byly vykonány, ale ve věci byla podána stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, o níž nebylo dosud věcně rozhodnuto.

Amnestie se vztahuje též na ztrátu oprávnění apod., která byla nebo bude pravoplatně vyslovena jako trest pro správní přestupky, spáchané v době od 30. září 1938 do 5. května 1945.

III. Správní přestupky se v tomto vládním usnesení rozumějí přestupky všech platných předpisů, pokud k stíhání a trestání byly příslušny politické (státní policejní) úřady nebo obce nebo hospodářské organizace, u přestupků cenových také nejvyšší úřad cenový.

 

IV. Tato amnestie se nevztahuje :

  • a) na osoby německé nebo maďarské národnosti a na osoby, o kterých je podle obsahu spisu nebo obecně známo, že projevovaly přátelské smýšlení vůči nepřátelům republiky, spolupracovaly snimi, dovolávaly se jejich zákroků nebo hrozily takovým zákrokem,
  • b) na přestupky cenové, spáchané zhrubé zištnosti nebo využitím mimořádných poměrů kvlastnímu obohacení.

 

Ministr : Nosek, v.r. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: