Úřední osoba (veřejný činitel)


Změny od 1.1.2010 – nový trestní zákoník

Trestní zákon zná několik skutkových podstat trestných činů, které buď směřují proti veřejnému činiteli nebo které naopak mohou spáchat veřejní činitelé.

Podle trestního zákona je veřejným činitelem 

 • volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník státní správy (tj. odpovědní pracovníci různých státních orgánů, např. ministerstev, úřadu práce atd.)
 • volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník samosprávy (odpovědní pracovníci obecních, městských a krajských úřadů)
 • volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník soudu (soudci)
 • volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník jiného státního orgánu (např. poslanci či senátoři, státní zástupci apod.)
 • příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru (vojáci, členové hradní stráže, policisté, příslušníci Bezpečnostní informační služby, příslušníci Vězeňské služby justiční stráže apod.)
 • soudní exekutor.

Aby osoby uvedené výše mohly být považovány za veřejné činitele, musejí se podílet na plnění úkolů společnosti a státu a používat přitom pravomoci, které jim v rámci jejich odpovědnosti za plnění těchto úkolů byly svěřeny.

Za veřejné činitele se při plnění zákonem stanovených úkolů považují i příslušníci lesní stráže, vodní stráže, stráže přírody nebo rybářské stráže.

Za trestné činy veřejných činitelů nebo proti veřejným činitelům se považují jen takové činy, které souvisejí s výkonem pravomoci konkrétního veřejného činitele (to znamená, že pokud někdo vyhrožuje policistovi jen proto, že mu chodí za dcerou, nemůže to být trestný čin útoku na veřejného činitele; pokud mu však vyhrožuje proto, že mu policista dal pokutu za rychlou jízdu, dopouští se trestného činu).

Ochrana veřejného činitele se poskytuje i osobě, která vystoupila na podporu nebo na ochranu veřejného činitele (pokud tedy ublížíte sekretářce starosty jen proto, že vás poté, co jí sdělíte, že jdete zmlátit starostu, odmítne vpustit do starostovy kanceláře, může být vaše jednání posuzováno jako útok na veřejného činitele). 

 

NOVÝ TRESTNÍ ZÁKONÍK OD 1.1.2010

Nový trestní zákoník s účinností od 1. ledna 2010 změnil trochu koncepci ochranu veřejně činných osob. Již nehovoří o veřejném činiteli, ale o tzv. úřední osobě. Ochranu pak poskytuje nejen úředním osobám zdejším, ale i cizozemským úředním osobám, pokud je to dohodnuto v mezinárodní smlouvě.

Podle nového trestního zákoníku se za úřední osobu považují:

 • soudce,
 • státní zástupce,
 • prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci,
 • člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci,
 • příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie,
 • soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce,
 • notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař,
 • finanční arbitr a jeho zástupce,
 • fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží,

Výše uvedení jsou úředními osobami jen tehdy, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používají při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. Trestní odpovědnost pachatelů při ochraně úřední osoby přitom nastává jen tehdy, je-li trestný čin spáchán v souvislosti s výkonem pravomoci a odpovědností dané úřední osoby. Srozumitelně řečeno to znamená: pokud napadnu policistu proto, že mi dal pokutu za špatné parkování, jedná se o trestný čin násilí proti úřední osobě podle § 325 trestního zákoníku. Jestliže mu ale pár vrazím proto, že si na plese při tanci dovoloval moc vůči mé manželce, tak půjde o trestný čin výtržnictví podle § 358 trestního zákoníku.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: