Trestání za více trestných činů


Poměrně často se stává, že obžalovaný je rozsudkem uznán vinným spácháním více trestných činů. Více trestných činů se pachatel může dopustit jedním jednáním (např. řídí auto v době zákazu činnosti a navíc opilý – trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky) – tzv. jednočinný souběh, nebo více jednáními (např. při uzavírání smlouvy o úvěru předloží falešné potvrzení o zaměstnání a poté ukradne sousedovi auto – trestné činy úvěrového podvodu a krádeže) – tzv. vícečinný souběh. Pokud mezi jednotlivými trestnými činy není odsouzení obžalovaného za jiný trestný čin, lze mu uložit pouze jeden trest.

  Z amerických filmů známe, že za každý trestný čin ukládají samostatný trest a ty tresty se sčítají, což někdy vede až k evidentně nesmyslným či kuriozním trestům, jejichž celková výměra přesahuje dobu života kteréhokoliv člověka. Podle našeho trestního zákona se ukládá pouze jeden úhrnný trest za všechny trestné činy. Trest se přitom ukládá podle sazby toho trestného činu, který je zákonem postihován nejpřísněji. Jestliže tedy obžalovaný je stíhán za dva trestné činy, z nichž jeden je postihován sazbou trestu odnětí svobody na dobu až dvou let a druhý sazbou na dobu 6 měsíců až tří let, bude trest uložen v rámci té posledně zmíněné sazby. To, že se obžalovaný dopustil více trestných činů, se pak posoudí pouze jako přitěžující okolnost, k níž soud přihlédne při stanovení konkrétní výše trestu v rámci stanovené trestní sazby.

Nový trestní zákoník účinný od 1. ledna 2010 ovšem dává soudům možnost v případě vícečinného souběhu několika trestných činů zvednout horní hranici nejpřísněji postižitelného trestného činu o třetinu a trest uložit v rámci takto zvýšené trestní sazby. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: