Chtěla ušetřit a málem přišla o dům


Turnov  – Okresní soud v Semilech dne 12. října 2009 odsoudil podnikatele (1954) ze Semil za trestný čin podvodu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu dvou a půl roku.

Obžalovaný je podnikatel, který je dlouhodobě v platební neschopnosti a jeho dluhy dosahují částek v řádech milionů korun. Svoji situaci obžalovaný koncem roku 2007 řešil tím, že využil neznalosti majitelky domu z Turnova a při jednání o prodeji tohoto domu jiné osobě této ženě podstrčil k podpisu zástavní smlouvu, podle níž poškozená svůj dům i s přilehlými pozemky zastavila ve prospěch třetí osoby. Díky této zástavě pak obžalovaný od této třetí osoby získal půjčku ve výši 700.000,- Kč, kterou použil pro svou potřebu. Další částka ve výši 1.200.000,- Kč mu měla být jako půjčka vyplacena poté, co bude zástavní právo vloženo do katastru nemovitostí. Na celou záležitost se přišlo tím, že katastrální úřad objevil v návrhu na vklad zástavního práva nějaké nesrovnalosti a vyzval poškozenou, aby tyto nedostatky odstranila. Tím se poškozená dozvěděla o existenci zástavní smlouvy a obrátila se na advokáta, který učinil další kroky k tomu, aby zástavní právo do katastru nemovitostí zapsáno nebylo. Ke škodě na majetku poškozené nedošlo, ačkoliv hrozilo, že může přijít o dům v hodnotě 2.400.000,- Kč. Jednání obžalovaného proto bylo kvalifikováno pouze jako pokus trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 trestního zákona. Vzhledem k tomu, že se nejedná o první konflikt obžalovaného s trestním zákonem, byl mu uložen již nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu třiceti měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. Rozsudek dosud není pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou pro podání odvolání. Pokud nabude rozsudek právní moci, obžalovanému reálně hrozí, že ve vězení stráví více než 30 měsíců, neboť trestné činnosti se dopustil ve zkušební době podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody na dobu jednoho roku. Lze tedy předpokládat, že tento podmíněný trest odnětí svobody bude přeměněn na nepodmíněný a obžalovaný tak stráví ve výkonu trestu odnětí svobody ve skutečnosti tři a půl roku.


  Uvedený případ by měl být ponaučením i pro veřejnost. Poškozená se snažila prodat dům levněji mimo realitní kancelář a málem o něj přišla, aniž by za něj cokoliv dostala. Prodej domu přitom není jednoduchá záležitost. Lidé se často snaží ušetřit tím, že řeší své právně nejednoduché záležitosti sami bez odborníků. Kdyby poškozená využila k prodeji domu služeb realitní kanceláře nebo služeb notáře či advokáta, s největší pravděpodobností by se nedostala do popsaných problémů. Navíc, pokud někdo podepisuje listinu, kterou nečte, může počítat s tím, že všechno nemusí dopadnout podle jeho představ.
Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: