Rozhodování soudu v přípravném řízení trestním

Rozhodování soudu v přípravném řízení trestním (Rigorózní práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy – stav dle právní úpravy k 31.3. 2003)

Vzory nejčastějších podání v trestním řízení

Trestní vzory zdarma. V této rubrice Vzory nejčastějších podání vám přinášíme vzorové příklady různých písemností, se kterými se lidé obracejí na orgány činné v trestním řízení.

Od kdy se počítá zkušební doba a doba zákazu činnosti?

Zároveň bych se chtěl zeptat zda se do těch 12 měsíců zkušební doby podmíněného odkladu započítává doba až od nabytí právní moci rozsudku nebo doba od nehody a zda totéž platí i pro uložených 30 měsíců zákazu řízení, tj.jestli se započítává doba od kdy nehody, kdy mi policisté ŘP odebrali.

Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením

Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením číslo 137/2001 Sb. – úplné znění zákona

Podrobný postup při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

V případech, kdy je zákaz řízení vysloven soudem, lze po polovině trestu zákazu činnosti požádat o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel. K této žádosti není třeba přikládat doklady, týkající se odborné či zdravotní způsobilosti.

Zákaz činnosti

Jedná se o trest, který se ukládá za trestné činy, jichž se pachatel dopustil v souvislosti s výkonem nějaké činnosti, pro kterou je třeba zvláštní způsobilost nebo oprávnění. Nejčastěji je ukládán tento trest jako zákaz řízení motorových vozidel (u trestné činnosti v dopravě),

Strana 2 / 161234567...Poslední »

Hledání

Tip pro vyhledávání: Zkuste při vyhledávání použít zástupný symbol %. Pokud totiž zadáte do vyhledavače slovo v nějakém konkrétním tvaru, tak vyhledavač neumí najít totéž slovo ve tvaru jiném. Jestliže např. zadáte slovo "škoda", tak najde všechny články s uvedeným slovem ve vámi zadaném tvaru, ale už nenajde články, kde je slovo ve tvaru jiném (např. "škodě", "škodu" atd.). Pokud ale do vyhledavače zadáte "škod%" (bez uvozovek), tak budou nalezeny všechny články, které obsahují slovo "škoda" ve všech tvarech.

Máte i další možnost - zkuste naše stránky prohledat fulltextovým vyhledavačem od Googlu, obvykle dosahuje lepších výsledků.

Hledání v článcích:

Hledání ve fóru (Otázky čtenářů):

Na fórum se nejrychleji dostanete tudy.Strana 2 / 161234567...Poslední »