Trestné činy související s řízením motorových vozidel

Trestná činnost související s řízením motorových vozidel dnes patří mezi nejčastěji projednávané trestné činy před českými soudy. Na skutečnost, že se nejedná o bagatelní záležitost se snaží poukázat tento článek, v němž se zároveň dovíte o jaké trestné činy se jedná a jaké za ně lze uložit tresty.

Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením

Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením číslo 137/2001 Sb. – úplné znění zákona

Podrobný postup při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

V případech, kdy je zákaz řízení vysloven soudem, lze po polovině trestu zákazu činnosti požádat o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel. K této žádosti není třeba přikládat doklady, týkající se odborné či zdravotní způsobilosti.

Zákon o odpovědnosti mládeže (§ 89-96): Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb. – Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let (§ 89-96)

Rozhodování soudu v přípravném řízení trestním

Rozhodování soudu v přípravném řízení trestním (Rigorózní práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy – stav dle právní úpravy k 31.3. 2003)

Vzory nejčastějších podání v trestním řízení

Trestní vzory zdarma. V této rubrice Vzory nejčastějších podání vám přinášíme vzorové příklady různých písemností, se kterými se lidé obracejí na orgány činné v trestním řízení.

Strana 2 / 161234567...Poslední »

Hledání

Tip pro vyhledávání: Zkuste při vyhledávání použít zástupný symbol %. Pokud totiž zadáte do vyhledavače slovo v nějakém konkrétním tvaru, tak vyhledavač neumí najít totéž slovo ve tvaru jiném. Jestliže např. zadáte slovo "škoda", tak najde všechny články s uvedeným slovem ve vámi zadaném tvaru, ale už nenajde články, kde je slovo ve tvaru jiném (např. "škodě", "škodu" atd.). Pokud ale do vyhledavače zadáte "škod%" (bez uvozovek), tak budou nalezeny všechny články, které obsahují slovo "škoda" ve všech tvarech.

Máte i další možnost - zkuste naše stránky prohledat fulltextovým vyhledavačem od Googlu, obvykle dosahuje lepších výsledků.

Hledání v článcích:

Hledání ve fóru (Otázky čtenářů):

Na fórum se nejrychleji dostanete tudy.Strana 2 / 161234567...Poslední »