Trest odnětí svobody uložený v zahraničí může být vykonán i v české věznici

Stránky: 1 2


V případě, že oba státy vysloví souhlas s předáním, je sjednána eskorta odsouzené osoby do České republiky, kterou provádí Vězeňská služba České republiky. Odsouzená osoba, pokud s předáním do České republiky souhlasila, resp. o ně požádala, hradí náklady vynaložené státem v souvislosti s jejím předáním až po předání na území České republiky. Výše těchto nákladů je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti jako paušální částka, která je odstupňována podle toho, zda

  1. odsouzená osoba byla předána ze státu stát, s nímž má Česká republika společnou hranici (Slovenská republika, Polská republika, Rakouská republika a Spolková republika Německo) – v takovém případě je odsouzená osoba povinna státu uhradit 5 000,- Kč,
  2. odsouzená osoba byla předána z jiného místa nacházejícího se na území Evropy – v takovém případě je odsouzená osoba povinna státu uhradit 65 000,- Kč,
  3. v ostatních případech je odsouzená osoba povinna uhradit státu 150 000,- Kč.

Dále je dle § 133 zákona o mezinárodní justiční spolupráci odsouzená osoba povinna nahradit České republice náklady, které jí vznikly ve spojení s řízením o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí. Jedná se o:

  1. náklady spojené s výkonem vazby,
  2. odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou,
  3. náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a
  4. náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a výkonem trestu domácího vězení.

Tyto náklady však nebudou po odsouzené osobě požadovány, pokud po uznání cizozemského rozhodnutí nedojde k jejímu předání do České republiky..


Do doby, než je osoba převezena do České republiky, nelze určit, ve které konkrétní věznici bude trest v České republice vykonávat. Datum eskorty se zásadně předem nesděluje. Po provedení eskorty odsouzené osoby do České republiky se mohou příbuzní odsouzené osoby se žádostí o sdělení konkrétní věznice, ve které tato odsouzená osoba vykonává trest, obrátit na Generální ředitelství Vězeňské služby.

Výkon trestu po předání odsouzené osoby do České republiky se provádí již zcela podle českého práva – žádné „kredity“ či jiná zvýhodnění, na která by měl nárok v případě dokončení výkonu trestu v odsuzujícím státě, nemohou být v České republice zohledňována. Lhůty pro podmíněné propuštění se řídí právem České republiky (nejedná-li se o případ, kdy odsuzující stát žádal po České republice ujištění, že v daném případě dodrží lhůty nebo podmínky pro podmínečné propuštění stanovené právem odsuzujícího státu, pokud s tím soud vysloví souhlas, nebo nestanoví-li mezinárodní smlouva výslovně jinak). Do délky trestu se započítává dosavadní omezení svobody (vazba, výkon trestu odnětí svobody) pro týž skutek, a to jak na území odsuzujícího státu, tak na území České republiky. Přezkoumat rozsudek (včetně podání mimořádných opravných prostředků, např. žádosti o povolení obnovy řízení) může i po předání odsouzené osoby do České republiky výlučně stát odsuzující.

Text byl převzat ze stránek Ministerstva spravedlnosti ČR a zkrácen. Celý text  je k dispozici na této adrese, kde jsou uvedeny i bližší informace týkající se předávání odsouzených z některých konkrétních států, jakož i odkazy na příslušné mezinárodní smlouvy.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: