Prameny trestního práva a trestního řízení


Přehled základních právních předpisů trestního práva a trestního řízení


Přehled základních právních předpisů trestního práva a trestního řízení


Zákon číslo 40/2009 Sb. Trestní zákoník – účinnost od 1.1. 2010

Zákon nabyvá účinnosti 1. ledna 2010. Vymezuje podmínky trestní odpovědnosti, tresty a ochranná opatření a podmínky pro jejich ukládání, určuje znaky jednotlivých trestných činů. Tento nový trestní zákoník zcela nahradil trestní zákon z roku 1961.(celý text trestního zákoníku najdete zde

Zákon číslo 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 1962 a od té doby byly vydány desítky novel, v jejichž znění platí dodnes. Vymezuje postupy orgánů činných v trestním řízení, jakož i práva a povinnosti osob na trestním řízení zúčastněných. (celý text zákona najdete zde)

Zákon číslo 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

Upravuje postup státních orgánů v řízeních ve věcech mládeže, vymezuje podmínky trestní odpovědnosti mladistvých.

Zákon číslo 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením

Upravuje poskytování ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením hrozí újma. Týká se jen zvláštních případů, kdy bezpečnost ohrožené osoby nelze zajistit jiným způsobem.

Zákon číslo 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

Vymezuje postup při zajištění majetku v trestním řízení a upravuje nakládání se zajištěnými věcmi.

Zákon číslo 209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Upravuje podmínky pro poskytnutí státní peněžité pomoci obětem trestné činnosti  

Zákon číslo 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů

Vymezuje rozsah činnosti Rejstříku trestů, což je rozpočtová organizace podřízená ministerstvu spravedlnosti. Zároveň upravuje postup při zapisování důležitých skutečností do rejstříku trestů a při vydávání výpisů a opisů z rejstříku trestů

Zákon číslo 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody

Upravuje průběh výkonu trestu odnětí svobody včetně práv a povinností vězňů

Zákon číslo 293/1993 Sb. o výkonu vazby

Upravuje průběh výkonu vazby včetně práv a povinností obviněných

Zákon číslo 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě

Zákon vymezuje postavení Probační a mediační služby

Zákon číslo 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Zákon mimo jiné stanovuje podmínky nepromlčitelnosti zločinů komunismu od února 1948 do prosince 1989

Zákon číslo 165/1950 Sb. na ochranu míru

Zákon vymezuje skutkovou podstatu trestného činu proti míru

Další právní zdroje trestního práva

Dalším významný pramenem trestního práva jsou mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. Jedná se zejména o smlouvy, zavazující ke stíhání nejzávažnějších trestných činů, byť by byly spáchány na území jiného státu, a dále o smlouvy, upravující mezinárodní spolupráci soudů a státních orgánů v trestních věcech.

Kromě výše uvedených předpisů, které se bezprostředně týkají trestního práva a trestního řízení, pracují orgány činné v trestním řízení i s mnoha dalšími právními předpisy, např. z oblasti hospodářské (hospodářské trestné činy), dopravněprávní (trestné činy v dopravě), občanskoprávní (rozhodování o náhradě škody způsobené trestným činem) a s mnohými dalšími.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: