Amnestie z 9. května 1962


Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 9. května 1962 o amnestii

(č. 46/1962 Sb.)

Při budování socialistické společnosti v naší vlasti široké masy pracujících aktivně a iniciativně uskutečňují politiku Komunistické strany Československa. Je neustále prohlubována socialistická zákonnost, upevňuje se politická a morální jednota lidu. Tyto skutečnosti jsou výrazem síly a pevnosti našeho socialistického zřízení a dávají záruku, že u osob, které se dopustily protistátních trestných činů, mlže být dokončen proces jejich převýchovy i na svobodě přímým působením kolektivní výchovné síly pracujících.

Používám proto svého práva daného mi ústavou a udílím tuto

 

amnestii :

 

Čl. 1

Promíjím nevykonané tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky osobám, které byly před vydáním tohoto rozhodnutí pravomocně odsouzeny pro protistátní trestné činy pobuřování, zneužívání náboženské funkce, hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele, opuštění republiky, vniknutí na území republiky, poškozování zájmů republiky v cizině, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy a přesvědčení, nedovolené ozbrojování nebo šíření poplašné zprávy.

 

Čl. 2

Promíjím dále nevykonané tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky osobám, které byly před vydáním tohoto rozhodnutí pravomocně odsouzeny pro ostatní protistátní trestné činy, s výjimkou osob uvedených v článku 4.

Čl. 3

(1) Promíjím odsouzeným, na které se vztahuje článek 1 nebo 2, i trest ztráty čestných práv občanských, jakož i nezaplacený peněžitý trest nebo jeho zbytek.

(2) Tresty podle článku 1 a 2 promíjím pod podmínkou, že odsouzený povede po dobu deseti let od tohoto rozhodnutí řádný život pracujícího člověka a nedopustí se úmyslného trestného činu.

 

Čl. 4

Článek 2 tohoto rozhodnutí se nevztahuje :

  • a) na sabotéry naší socialistické výstavby a jejich pomocníky,
  • b) na pachatele teroristických akcí, pokud při jejich provádění použili zbraně nebo výbušniny,
  • c) na přímé agenty imperialistických rozvědek, kteří plnili nebo aspoň začali plnit úkoly, jimiž byli pověřeni,
  • d) na organizátory, kteří zosnovali nebo řídili teroristickou, sabotážní nebo jinou nebezpečnou protistátní skupinu, pokud tato skupina pod jejich vedením počala již rozvíjet podvratnou činnost,
  • e) na pachatele vojenské zrady nebo jiného protistátního činu, pokud tento čin měl za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
  • f) na pachatele protistátních činů, jimiž byla způsobena majetková škoda velkého rozsahu,
  • g) na pachatele odsouzené podle retribučních předpisů, pokud jejich čin měl za následek smrt.

 

Čl. 5

Toto rozhodnutí se nevztahuje :

  • a) na osoby, kterým byly již tresty prominuty na podkladě amnestie ze dne 9. května 1960, které však porušily podmínku, pod kterou jim byla milost udělena, a byly znovu pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin,
  • b) na osoby, které soustavně hrubým způsobem narušují výkon trestu nebo ve výkonu trestu dosud aktivně projevují nepřátelský poměr ksocialistickému zřízení.

 

V Praze dne 9. května 1962

 

Antonín Novotný Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: