Amnestie z 1. ledna 2013 – výklad

Amnestie 2013 prezidenta Václava Klause. Na co se amnestie vztahuje. Vše, co potřebujete vědět o amnestii.

Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (vzor)

Vzor žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Každý, kdo vykonává trest odnětí svobody, může být za splnění zákonných podmínek po vykonání určité části uloženého trestu podmíněně propuštěn. Žádost může podat sám odsouzený, státní zástupce nebo ředitel věznice, případně soud může rozhodnout i bez návrhu. Návrh může podat též zájmové sdružení občanů, pokud zároveň nabídne záruku za dovršení nápravy odsouzeného. Soud rozhoduje ve veřejném zasedání.

Mohu požádat o podmíněné propuštění před uplynutím poloviny trestu?

Asi nic nebrání tomu, aby žádost o podmíněné propuštění byla podána krátce před uplynutím poloviny (příp. dvou třetin) trestu. Vámi uváděný měsíc před uplynutím této doby bude však zřejmě maximální dobou, jinak hrozí, že žádost bude jako předčasná zamítnuta a bude poté třeba ji podávat znovu.

Jak je to s podmíněným propuštěním?

Co vsechno by mnela obsahovat zadost o prominuti zbytku trestu pri vykonu nepodmineneho trestu?

Vzory nejčastějších podání v trestním řízení

Trestní vzory zdarma. V této rubrice Vzory nejčastějších podání vám přinášíme vzorové příklady různých písemností, se kterými se lidé obracejí na orgány činné v trestním řízení.


Hledání

Tip pro vyhledávání: Zkuste při vyhledávání použít zástupný symbol %. Pokud totiž zadáte do vyhledavače slovo v nějakém konkrétním tvaru, tak vyhledavač neumí najít totéž slovo ve tvaru jiném. Jestliže např. zadáte slovo "škoda", tak najde všechny články s uvedeným slovem ve vámi zadaném tvaru, ale už nenajde články, kde je slovo ve tvaru jiném (např. "škodě", "škodu" atd.). Pokud ale do vyhledavače zadáte "škod%" (bez uvozovek), tak budou nalezeny všechny články, které obsahují slovo "škoda" ve všech tvarech.

Máte i další možnost - zkuste naše stránky prohledat fulltextovým vyhledavačem od Googlu, obvykle dosahuje lepších výsledků.

Hledání v článcích:

Hledání ve fóru (Otázky čtenářů):

Na fórum se nejrychleji dostanete tudy.