Trestní zákoník (§ 419-421): Přechodná a závěrečná ustanovení


.

Část třetí

Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 419-421)

§ 419

Přechodné ustanovení

Trest uložený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za čin, který není trestným činem podle tohoto zákona, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se nevykoná. Ustanovení o souhrnném trestu se v takovém případě neužije. Byl-li za takový čin a sbíhající se trestný čin uložen úhrnný nebo souhrnný trest, soud trest poměrně zkrátí; přitom přihlédne ke vzájemnému poměru závažnosti činů, které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nejsou trestnými činy, a sbíhajících se trestných činů.

§ 420

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon .
2. Zákon č.  53/1963 Sb. , kterým se mění § 203 trestního zákona.
3. Zákon č.  56/1965 Sb. , kterým se mění a doplňuje trestní zákon .
4. Zákon č.  148/1969 Sb. , kterým se mění a doplňuje trestní zákon , ve znění zákona č.  45/1973 Sb.
5. Zákon č.  45/1973 Sb. , kterým se mění a doplňuje trestní zákon , ve znění zákona č.  175/1990 Sb. , a zákona č.  290/1993 Sb.
6. Zákon č.  175/1990 Sb. , kterým se mění a doplňuje trestní zákon , ve znění zákona č.  265/2001 Sb.
7. Zákon č.  545/1990 Sb. , kterým se mění a doplňuje trestní zákon .
8. Zákon č.  557/1991 Sb. , kterým se mění a doplňuje trestní zákon .
9. Zákon č.  253/1997 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
10. Zákon č.  92/1998 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
11. Zákon č.  96/1999 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
12. Zákon č.  327/1999 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
13. Zákon č.  405/2000 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
14. Zákon č.  139/2001 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
15. Zákon č.  134/2002 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
16. Zákon č.  91/2004 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
17. Zákon č.  692/2004 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
18. Zákon č.  320/2006 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
19. Zákon č.  343/2006 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
20. Zákon č.  271/2007 Sb. , kterým se mění zákon č.  140/1961 Sb. , trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů.
21. Zákon č.  165/1950 Sb. , na ochranu míru, ve znění zákona č.  140/1961 Sb.
22. Zákon č.  120/1962 Sb. , o boji proti alkoholismu, ve znění zákona č.  37/1989 Sb.
23. Zákon č.  482/2002 Sb. , o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona.
24. Nařízení vlády č.  72/1997 Sb. , kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona.
25. Nařízení vlády č.  10/1999 Sb. , kterým se zrušuje nařízení vlády č.  192/1988 Sb. , o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, ve znění nařízení vlády č.  114/1999 Sb.
26. Nařízení vlády č.  114/1999 Sb. , kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č.  40/2002 Sb. , a nařízení vlády č.  444/2003 Sb.

§ 421

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: