Amnestie z 8. prosince 1989


Rozhodnutí presidenta republiky ze dne 8. prosince 1989 o amnestii

(č. 150/1989 Sb.)

 

V souvislosti s demokratizačním procesem probíhajícím ve společenském a politickém životě Československé socialistické republiky došlo ke snížení společenské nebezpečnosti celé řady trestných činů a přečinů upravených trestním zákonem a zákonem o přečinech.

Po zvážení této skutečnosti, s přihlédnutím ke stanoviskům ÚV NF ČSSR, vlády ČSSR a republikových vlád, generálního prokurátora ČSSR a generálních prokurátorů republik, ministrů spravedlnosti ČSR a SSR, ministra národní obrany a federálního ministra vnitra, používám práva daného mi Ústavou Československé socialistické republiky a udílím tuto

 

amnestii :

 

Čl. I

 

Nařizuji, aby nebylo zahajováno a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy

 • – podvracení republiky podle § 98 tr.zák.,
 • – poškozování státu světové socialistické soustavy podle § 99 tr.zák. ve vztahu k § 98 tr.zák.,
 • – pobuřování podle § 100 tr.zák.,
 • – zneužívání náboženské funkce podle § 101 tr.zák.,
 • – hanobení republiky a jejího představitele podle § 102, 103 tr.zák.,
 • – hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele podle § 104 tr.zák.,
 • – opuštění republiky podle § 109 tr.zák.,
 • – poškozování zájmů republiky vcizině podle § 112 tr.zák.,
 • – odnětí věci hospodářskému určení podle § 116 tr.zák.,
 • – nedovolené podnikání podle § 118 odst. 1 tr.zák.,
 • – útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle § 154 odst. 2 tr.zák.,
 • – ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle § 156a tr.zák.,
 • – maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 tr.zák.,
 • – hanobení národa, rasy a přesvědčení podle § 198 písm. b) tr.zák.,

 

spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

 

Čl. II

Nařizuji, aby nebylo konáno a pokud je konáno, aby bylo zastaveno řízení o

 

 • – přečinu proti zájmům socialistického hospodářství podle § 2 písm. c) zákona č. 150/1969 Sb.,
 • – přečinech proti zájmům socialistické společnosti voblasti styku scizinou podle § 5 písm. b),c),d) zákona č. 150/1969 Sb.,
 • – přečinech proti veřejnému pořádku podle § 6 písm. a), c) zákona č. 150/1969 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR č. 10/1989 Sb.

spáchaných přede dnem tohoto rozhodnutí.

 

Čl. III

Promíjím pravomocně uložené nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly přede dnem tohoto rozhodnutí uloženy za trestné činy uvedené v článku I a přečiny uvedené v článku II tohoto rozhodnutí, s účinky, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen.

 

Čl. IV

 1. Promíjím pravomocně uložené tresty odnětí svobody podmíněně odložené, nevykonané tresty nápravného opatření a jejich zbytky, nevykonané peněžité tresty a jejich zbytky, tresty vyhoštění a zákazu pobytu, uložené přede dnem tohoto rozhodnutí, za trestné činy uvedené včlánku I a přečiny uvedené včlánku II tohoto rozhodnutí, súčinky, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen.
 2. Na osoby, které byly odsouzeny přede dnem tohoto rozhodnutí za trestné činy uvedené včlánku I a přečiny uvedené včlánku II kpeněžitým trestům a tyto vykonaly, se dnem tohoto rozhodnutí hledí jako by nebyly odsouzeny.

 

Čl. V

Článek I a II se nepoužije ve věcech, v nichž byl k datu tohoto rozhodnutí vyhlášen dosud nepravomocný rozsudek za trestné činy nebo přečiny uvedené v článku I a II spáchané v souběhu s jinými trestnými činy nebo přečiny, pokud proti rozsudku nebude podáno odvolání. Po právní moci takového rozsudku soud rozhodne o změně výměry trestu podle příslušného ustanovení trestního řádu.

 

Čl. VI

Generálnímu prokurátorovi ČSSR, ministrům spravedlnosti ČSR a SSR a ministru národní obrany ČSSR ukládám, aby mi předložili k rozhodnutí návrhy týkající se osob stíhaných nebo odsouzených, které dosud nevykonaly tresty

 

za trestné činy

 • – vniknutí na území republiky podle § 110 tr.zák.,
 • – porušení předpisů o mezinárodních letech podle § 111 tr.zák.,
 • – nedovoleného podnikání podle § 118 odst. 2 tr.zák.,
 • – útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 tr.zák.,
 • – schvalování trestného činu podle § 165 tr.zák.,
 • – maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr.zák.,
 • – zavlečení do ciziny podle § 233 tr.zák.,
 • – neplnění odvodní povinnosti podle § 267 tr.zák.,
 • – nenastoupení služby vozbrojených silách podle § 269 a 270 tr.zák.,
 • – ohrožování politického a morálního stavu jednotky podle § 288 tr.zák.

 

za přečiny 

 • – maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. d) zákona č. 150/1969 Sb.,
 • – nadržování podle § 12 zákona č. 150/1969 Sb.

 spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.   

 

Husák  v.r. Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: