Amnestie z 1. ledna 1990


Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1. ledna 1990 o amnestii

(č. 1/1990 Sb.)

U příležitosti svého zvolení prezidentem Československé socialistické republiky využívám práva daného mi ústavou a vyhlašuji tuto

 

amnestii :

Čl. I

Promíjím nevykonané tresty

 • a) odnětí svobody nebo jejich zbytky samostatně uložené za přečiny,
 • b) odnětí svobody podmíněně odložené,
 • c) nápravného opatření nebo jejich zbytky,
 • d) peněžité nebo jejich zbytky, pokud nebyly uloženy vedle trestu odnětí svobody,

které byly nebo budou pravomocně uloženy za přečiny nebo trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí s tím, že se na pachatele hledí dnem tohoto rozhodnutí, jako by nebyl odsouzen.

Čl. II

 • 1. Promíjím nevykonané tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud nepřevyšují
  • a) dva roky za úmyslné trestné činy,
  • b) tři roky za trestné činy spáchané znedbalosti,
  • c) tři roky u úhrnných a souhrnných trestů uložených za úmyslné trestné činy a trestné činy spáchané znedbalosti,
 • 2. Zostatních trestů odnětí svobody nebo jejich zbytků, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, promíjím
  • a) ztrestů uložených za úmyslné trestné činy jednu třetinu, nejméně však dva roky,
  • b) ztrestů uložených za trestné činy spáchané znedbalosti jednu polovinu, nejméně však tři roky,
  • c) ztrestů úhrnných a souhrnných uložených za úmyslné trestné činy a trestné činy spáchané znedbalosti jednu třetinu, nejméně však tři roky.
 • 3. Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují též na tresty úhrnné a souhrnné uložené za trestné činy a přečiny.

Čl. III

Tresty odnětí svobody, které byly pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, u nichž horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje jeden rok, promíjím s účinkem, že se na pachatele hledí dnem tohoto rozhodnutí, jako by nebyl odsouzen.

Čl. IV

Nařizuji, aby nebylo konáno řízení o přečinech, které byly spáchány přede dnem tohoto rozhodnutí.

Čl. V

Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání

 • a) pro úmyslné trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud je na ně stanoven trest odnětí svobody nepřevyšující tři roky,
 • b) pro trestné činy spáchané znedbalosti přede dnem tohoto rozhodnutí, pokud je na ně stanoven trest odnětí svobody nepřevyšující pět let.

Čl. VI

 • 1. Ustanovení článků II a Vse nevztahují
  • a) na trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr.zák. a trestné činy a přečiny spáchané snimi vsouběhu,
  • b) na pokusy trestných činů a dokonané trestné činy teroru podle § 93 tr.zák., obecného ohrožení podle § 179 odst. 3 tr.zák., vraždy podle § 219 tr.zák., loupeže podle 234 odst. 2,3 tr.zák., znásilnění podle § 241 odst. 2,3 tr.zák. a pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 3,4 tr.zák.,
  • c) na osoby odsouzené jako zvlášť nebezpeční recidivisté podle § 41 tr.zák.
 • 2. Ztrestů, které byly nebo budou pravomocně uloženy za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí, pachatelům uvedeným vodstavci l písm. b), c) promíjím jeden rok.

Čl. VII

Ukládám generálnímu prokurátorovi ČSSR, ministrům spravedlnosti ČSR a SSR a ministru národní obrany ČSSR, aby mi na základě přezkoumání předložili k rozhodnutí návrhy na zastavení trestního stíhání nebo návrhy na prominutí nebo zmírnění trestů za trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí u osob, na které se toto rozhodnutí nevztahuje nebo se na ně vztahuje jen zčásti, jde-li o

 • a) těhotné ženy,
 • b) matky, které pečují o dítě mladší 15 let, anebo jiné osoby, které se samy starají o takové dítě,
 • c) muže starší 60 let a ženy starší 55 let,
 • d) osoby, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou nebo jsou invalidní,
 • e) osoby obviněné na odsouzené za trestné činy podle I. hlavy zvláštní části trestního zákona a za trestné činy zběhnutí do ciziny podle § 238 tr.zák.

Čl. VIII

Ukládám generálnímu prokurátorovi ČSSR, ministrům spravedlnosti ČSR a SSR a ministru národní obrany ČSSR, aby zajistili provedení tohoto ustanovení nejpozději do 21. ledna 1990. Havel  v.r.Líbí se vám naše stránky? Podělte se o ně s kamarády.
Sdílet na Facebooku  Sdílet na Facebooku

Máte trestněprávní problém a naše články vám na něj nedaly odpověď? Zkuste se podívat i na naše fórum otázek a odpovědí. Na otázky laiků odpovídají odborníci srozumitelným způsobem. Fórum již obsahuje několik  tisíc příspěvků, které ale jsou tematicky rozděleny do skupin, takže si snadno můžete nalézt tu svou. A pokud mezi již napsanými příspěvky nenajdete odpověď na své otázky, napište je a my vám odpovíme. Na fórum pokračujte kliknutím sem.


Náhodné příspěvky: