Novela trestního řádu číslo 150/2011 Sb.

Zákonem číslo 150/2011 Sb. byl novelizován trestní řád a dále též zákon o Policii České republiky a zákon o Vojenské policii. V trestním řádu došlo tímto zákonem k podrobnější úpravě předávání osobních údajů ohledně osob zúčastněných na trestním řízení mezi státy Evropské Unie.

Zákon nabyl účinnosti dne 22. června 2011.

číst celé ...