Za dovoz léků z Polska dostal 5 let

Harrachov – Okresní soud v Semilech dne 16. září 2013 projednával obžalobu na obžalovaného Marka Hajného (1980) pro zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Hlavní líčení skončilo uznáním viny obžalovaného a uložením pětiletého nepodmíněného trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.

číst celé ...      

Nález Ústavního soudu číslo 259/2013 Sb.

Ústavní soud svým rozhodnutím ze dne 23. července 2013 zrušil část ustanovení § 289 odst. 2 trestního zákoníku. Podle tohoto zrušeného ustanovení se mělo při stanovování množství menšího než malého v případě drog a jedů vycházet z nařízení vlády, které tyto hranice mělo stanovit. Stanovení hranice množství drogy nebo jedu je podstatné pro posouzení podmínek trestnosti tzv. drogových trestných činů. Zmiňovaným vládním nařízením, které tyto hranice mělo stanovovat, je nařízení vlády č. 469/2007 Sb., jež tímto rozhodnutím Ústavního soudu bylo v příslušné části zrušeno rovněž. Nález Ústavního soudu nabyl účinnosti 23. srpna 2013.

Podstata rozhodnutí Ústavního soud spočívá v tom, že není možné, aby podmínky trestnosti byly stanovovány pouhým nařízením vlády. Podle základních ústavních principů mohou být podmínky trestnosti stanovovány výlučně zákonem (princip nullum crimen sine lege).

číst celé ...