Nález ústavního soudu číslo 43/2012 Sb.

Ústavní soud svým nálezem ze dne 20. prosince 2011 zrušil ustanovení § 88a trestního řádu. Toto ustanovení umožňovalo orgánům činným v trestním řízení vyžadovat pro účely trestního řízení od telekomunikačních operátorů technické údaje o jednotlivých telekomunikačních spojeních (nejčastěji v praxi šlo o telefonické hovory a SMS, přičemž takto bylo možné získat např. čas uskutečnění hovoru, jeho délku, s jakým telefonním číslem byl hovor uskutečňován a v jaké lokalitě se osoba uskutečňující hovor pohybovala. Nebylo možné zjistit obsah hovoru ani obsah SMS, pouze uvedené technické údaje). Ústavní soud toto ustanovení zrušil s tím, že je formulováno příliš obecně a široce.  

číst celé ...