Dobrý den
Neregistrovaný návštěvník

Přihlásit
Fórum je momentálně uzamčené nebo je určeno jen pro čtení

RSS tématu
Zaměstnání a rejstřík trestů
25.3.2012
10:08
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline

Lukáš napsal(a)
Chtěl bych se zeptat jakou formou jde urychlit vymazání rejstříku trestu.Jsem 4 měsíce z výkonu trestu,trest jsem měl uložen na 16 měsíců.Trest jsem si odseděl celý.

Ne, bohužel budete muset počkat celou dobu, která navíc není tříletá, ale pětiletá. Pokud váš trest byl delší než jeden rok, není lhůta pro zahlazení tři roky, ale pět let. O lhůtách k zahlazení píšeme podrobněji v tomto tématu, podrobněji se o zahlazení odsouzení můžete dočíst i v tomto článku.

Zákon sice zná možnost předčasného zahlazení odsouzení, jedná se ale o naprosto výjimečnou záležitost v případech, kdy odsouzený po výkonu trestu velmi dobrým (nestačí jen dobré) chováním prokáže, že se napravil. Očekává se tedy zcel nadstandardní chování, nestačí jen nemít maléry, ale dělat i něco záslužného, co není u většiny lidí běžné. Za 17 let své praxe jsem se ale ještě nesetkal se zahlazením před uplynutím zákonné lhůty, ale třeba vám zrovna se to povede.

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.
26.4.2012
7:50
Pavel J
Host
22

Dobrý den, jako menší společnost váháme pro přijetí nového zaměstnance, který byl trestán odnětím svobody. Je nějaká možnost ověření důvodu proč byl  trestán? Děkuji

26.4.2012
8:07
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline
23

Pavel J napsal(a)
Dobrý den, jako menší společnost váháme pro přijetí nového zaměstnance, který byl trestán odnětím svobody. Je nějaká možnost ověření důvodu proč byl  trestán? Děkuji

K uzavření pracovní smlouvy vás nikdo nenutí, je jen na vás, jaké si zadáte požadavky na to, co má uchazeč o místo doložit. Je naprosto běžné, že si firmy od uchazečů o místo vyžadují výpis z rejstříku trestů. Tam ale zjistíte jen číslo § trestního zákoníku, podle kterého byl dotyčný odsouzen. To vám pravděpodobně jako laikovi nic neřekne, takže buď navštívíte nějakého právníka, který vám to vysvětlí, nebo si to zkusíte najít sami na internetu (i na těchto našich stránkách máme k dispozici celý trestní zákoník). Je ale třeba rozlišovat, jestli byl odsouzen podle starého trestního zákona (140/1961) nebo podle nového trestního zákoníku (40/2009). Tam jsou samozřejmě rozdíly v číslech paragrafů, např. krádež podle starého byla § 247, podle nového § 205.

Navíc se domnívám, že pokud odsouzení není zahlazeno (tj. pokud se objeví ve výpisu z rejstříku trestů), můžete po uchazeči klidně chtít, ať vám ukáže odsuzující rozsudek. Z něj přesně zjistíte, za co byl ten člověk odsouzen, a to i s přesným popisem činu. Pokud ale ve výpisu nic není, je třeba na něj hledět jako by odsouzen nebyl a i když víte, že odsouzen byl, tak po něm nemůžete chtít, aby vám dokládal, o co šlo. Pak už záleží jen na vás, jestli to risknete a přijmete ho.

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.
19.5.2012
13:42
Jaroslav M.
Host

Dobrý den,

dopustil jsem se jednání, které bylo kvalifikováno jako přečin. Snažil jsem se od začátku o podmíněné zastavení (spolupráce s PMS, nabídka odškodnění atd.) a podmínky jsem splňoval, ale soud mi nakonec dal peněžitý trest ve výši 10 tisíc Kč. Vím, že si o zahlazení můžu požádat rok po zaplacení a za podmínky vedení řádného života. Zvažuji sice podání dovolání, ale je mi jasné, že šance na úspěch je minimální.

Jsem ještě mladý, takže uvažuji o dalším studiu na VŠ a jedna z možností je i Právnická fakulta. Mělo by to ale ještě vůbec smysl? Jinými slovy, může se člověk se záznamem v opisu RT vůbec uplatnit v nějaké právnické profesi?

Podle toho, co jsem se sám pokoušel zjistit z internetu, mám dojem že bezúhonnost není definovaná jednoznačně a pro různé profese je to jiné. Ve většině případů asi stačí čistý výpis, ale kdybych chtěl pracovat u Policie ČR (to dávám jen jako příklad, neuvažuji o tom), kvůli záznamu v opisu bych už nemohl. Lze nějak obecně říct, ve kterých případech je záznam v opisu z RT nepřekonatelnou překážkou v pracovním uplatnění?

Děkuji za odpověď.

20.5.2012
16:58
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline

Jaroslav M. napsal(a)
Jinými slovy, může se člověk se záznamem v opisu RT vůbec uplatnit v nějaké právnické profesi?

To už sice není přímo otázka trestního práva, ale nastudoval jsem si to, takže je to takto: 
Pokud jste byl odsouzen, ale ze zákona se na vás hledí, jako byste odsouzen nebyl (tedy odsouzení bylo zahlazeno nebo byl uložen takový trest, po jehož vykonání se má automaticky za to, že k odsouzení nedošlo), tak to nebrání výkonu funkce státního zástupce, soudce, notáře, advokáta ani exekutora.

U policistů je to trochu složitější, tam se přihlíží i k zahlazeným odsouzením a dokonce i k případům, kdy trestní stíhání bylo podmíněn zastaven nebo skončilo narovnáním. Pro úplnost cituji přímo ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje občan, který byl

  • a) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky,
  • b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,
  • c) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu, nebo
  • d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje též občan,

  • a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
  • b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylopravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 10 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
  • c) který byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jiného správního deliktu, je-li jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, nebo
  • d) který vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných psychotropních látkách nebo činnostech.

(3) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí, jako by odsouzen nebyl.

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.

Časové pásmo:Europe/Prague

Nejvíce uživatelů online: 1460

Právě Online:
14 Host(ů)

Právě prohlíží tuto stránku:
1 Host(ů)

Nejčastější autoři:

VeronikaKo: 28

Sona: 14

JaroslavD: 13

borec1: 12

ivana29: 12

Statistika členů:

Hostů: 1611

Členů: 977

Moderatorů: 1

Administrátorů: 2

Statistika fóra

Skupiny:6

Fóra:18

Témata:432

Příspěvky:7867

Nejnovější členové: yabanci, majdulik22

Moderátoři: admin: 3997

Administrátoři: admin: 3997, martin.sedlacek: 0