Dobrý den
Neregistrovaný návštěvník

Přihlásit
Fórum je momentálně uzamčené nebo je určeno jen pro čtení

RSS tématu
Vyrozumění oznamovatele dle § 158 odst. 2 tr. řádu
17.2.2015
10:02
JaroslavSopoušek
Host

Dobrý den,
podal jsem trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu,kterého se měl dopustit konkrétní pachatel,který na poškozeném vylákal částku 500.000,- Kč a to pod záminkou krátkodobé půjčky na zakoupení nemovitosti. Částku nevrátil ani do dvou let , pobyte neustále mění, je nekontaktní , přihlášen pobytem je na městském úřadě,firma jejíž je jednatel je nečinná - pouhá schránka v průjezdu činžovního domu v Praze. Policie ve věci nezahájila úkony trestního řízení ale prováděla pouze prověřování úkony podle zákona o policii. Po roce během něhož vyslechla pachatele, který půjčku potvrdil s tím, že peníze nemá, protože mu nevyšel jeho podnikatelský záměr, mi bylo doručeno oznámení, že věc se ukládá neboť se nejedná o trestný čin. Pachatel předmětný konkrétní dům nekoupil a ani koupit nemohl - jednalo se o areál prodávaný v dražbě za 100 mil. Kč. Peníze zmizely na účtech leasingové společnosti, kde je pachatel ponechal s tím, že když obchod později vyjde-se společností se vyrovná. Nebyly zahájeny úkony trestního řízení a tedy nemám právo nahlížet do spisu abych zjistil o co policie své tvrzení opřela a nemám ani možnost podat řádný opravný prostředek.
Jak mám ve věci postupovat ?


P.S. Policie podle zákona má zahájit úkony trestního řízení pokud je zde důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Pokud stejně, jak v mém případě, je známo kdo , kdy, jak a čím se měl trestného činu dopustit a komu a jaká byla způsobena škoda, domnívám se, že policejní orgán není oprávněn ve věci nezahájit úkony trestního řízení, kdy teprve pokud se tyto skutečnosti nepotvrdí, může věc odložit usnesením podle trestního řádu. V opačném případě ( stejně jako v případě mého oznámení ) nemusí vlastně úkony zejména v případě majetkových trestných činů jako jsou podvod, zpronevěra a pod., úkony zahajovat vůbec a poškozený nemá možnost zjistit, zda vůbec policie řádně všechny skutečnosti, na kterých je jeho oznámení založeno, prověřila. Vzhledem k tomu, že sám jsem bývalý příslušník PČR, vím, že institut prověřování před zahájením trestního řízení s možností uložení věci, byl zřízen proto, aby se předmětem trestního řízení nestávaly podněty, ze kterých není na počátku jasné, zda vůbec nějaký trestný čin mohou zakládat. V daném případě kvalifikovaného trestního oznámení, by podle mého měla policie v něm obsažené skutečnosti prověřovat postupem v rámci trestního řízení - tedy alespoň to je můj názor a výklad zákona, který nemusí být ale v souladu se současnou praxí nebo judikaturou. Proto bych rád svůj případ a názor zkonzultoval . Děkuji . S úctou Jaroslav S.

17.2.2015
10:48
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline

JaroslavSopoušek napsal(a)
Dobrý den,
podal jsem trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu

Vy, pokud nesouhlasíte s postupem policie, se můžete obrátit na státního zástupce, aby postup policie přezkoumal. je ale pravděpodobné, že policisté svůj postup se státním zastupitelstvím konzltovali, takže i rozhodnutí státního zástupce bude pravděpodobně negativní.

V daném případě, tak jak ho popisujete, bude problém pravděpodobně v tom, že nelze prokázat podvodný úmysl. Ten musí být prokázán už k okamžiku, kdy došlo k faktickému půjčení peněz. Musí tedy být zřejmé, že už v té době neměl váš dlužník úmysl peníze vrátit nebo musel být aspoň srozuměn s tím, že taková situace může nastat. Pokud toto nelze jednoznačně prokázat, nemůže se jednat o trestný čin podvodu. Policie to pak odloží s tím, že jde o občanskoprávní spor mezi vámi a vaším dlužníkem, který se ale samozřejmě nemůže řešit v tresntím řízení.

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.
17.2.2015
13:26
Zodiac

Jen se ptám
Příspěvků: 2
Člen od:
8.11.2014
Offline

Děkuji za Vaši reakci. Můj dotaz ovšem směřoval do stádia před zahájením trestního řízení, které nepodléhá dozoru státního zástupce,který se v této fázi k věci nevyjadřuje,neboť ve věci trestní řízení zahájeno nebylo. Je samozřejmě pravdou , že SPTČ podvodu spočívá v úmyslu uvést poškozeného v omyl o skutečnostech bez nichž by v daném případě finanční prostředky neposkytnul. Dokazování úmyslu pak není založeno pouze na tvrzení podezřelého, že jeho úmysly byly v souladu s jeho tvrzením ( podezřelý se může bránit jakkoliv tedy i lhát ) , ale i na ostatních skutečnostech, které jeho tvrzení zpochybňují nebo přímo vyvracejí ( v daném případě např. že nemovitost nebylo možné v předmětném období pořídit, že podezřelý je bezdomovec bez prostředků a ani mnohonásobně vyšší částka by na pořízení nemovitostí nestačila atd. ) Nakonec každý úmyslný čin může být spáchán i s úmyslem "nepřímým" . Tyto a další skutečnosti by měly být podle mého předmětem šetření v rámci zahájeného  trestního řízení, které podléhá lhůtám i kontrole a samozřejmě může skončit odložením věci. Takové řízení je ale pod dozorem státního zástupce a nakonec i poškozeného, který má řadu práv, včetně práva nahlížení do spisu, stížností atd. V daném případě jsem spíš chtěl vědět zda existuje nějaká norma, která by upravovala podmínky, za kterých by policejní orgán byl povinen zahájit úkony trestního řízení. Podle stávající úpravy uvedené v trestním řádě § 158/1 by policejní orgán měl skutečnosti, které "důvodně" nasvědčují tomu , že byl spáchán trestný čin, prověřovat a objasňovat postupem v rámci zahájeného trestního řízení a pokud se tyto skutečnosti neprokáží , pak je na místě i věc odložit nebo postoupit. Pokud by policejní orgán mohl postupovat v rámci podaného trestního oznámení bez toho, aby prověřoval předkládané skutečnosti bez zahájení trestního řízení, postrádá smysl stádium trestního řízení ve své fázi do zahájení trestního stíhání, které je opět zahajováno za podmínek, kdy  zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba .

  V této fázi prosím spíš berte můj dotaz jako úvahu, neboť z mého pohledu má oznamovatel, který není spokojen s postupem policejního orgánu , který v jeho věci nezahájil úkony trestního řízení,  dvě možnosti a) buď podat nové trestní oznámení a to nejlépe přímo na státní zastupitelství, čímž si zajistí větší pravděpodobnost sledování ze strany OSZ a nebo za b) podat cestou nadřízeného stížnost na nezákonný postup policejního orgánu. Problém nového podání trestního oznámení spočívá ale v tom, že pokud nebude obsahovat nové skutečnosti, může být takový podnět opět uložen a oznamovatele, který neví jak ke svému rozhodnutí policejní orgán dospěl, se stane chronický stěžovatel. 

   Svůj prvotní dotaz jsem pokládal abych svůj názor a pohled konzultoval se stávající praxí. V každém případě si vážím každé reakce, která s mými dotazy souvisí. S úctou  Jaroslav Sopoušek

17.2.2015
14:44
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline

Zodiac napsal(a)
Děkuji za Vaši reakci. Můj dotaz ovšem směřoval do stádia před zahájením trestního řízení, které nepodléhá dozoru státního zástupce,který se v této fázi k věci nevyjadřuje,neboť ve věci trestní řízení zahájeno nebylo. 

Aha, já jsem přehlédl, že vůbec nebyly zahájeny úkony trestního řízení, tím, že jsem to v rychlosti přelétl, jsem nabyl dojmu, že nebylo zahájeno trestní stíhání (tedy vydáno usnesení o sdělení obvinění). V takovém případě podle mého názoru nic nebrání tomu, abyste podal trestní oznámení přímo na státní zastupitelství. Podle mého názoru policie na základě vašeho oznámení měla zahájit úkony trestního řízení, a teprve po provedeném prověřování mohla celou věc odložit. Pokud se obrátíte na státní zastupitelství, to může dát policii pokyn k zahájení úkonů. Případně můžete využít obě vámi uváděné varianty (stížnost i nové trestní oznámení), což by mělo vést minimálně k tomu, že státní zástupce naváže spolupráci s policií v dané konkrétní věci a vy jako oznamovatel byste měl být o výsledku informován. Můžete také zkusit využít služeb advokáta, občas to trochu změní přístup státních orgánů k oznamovateli (prostě s vámi jen tak jednoduše nevyběhnou).

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.

Časové pásmo:Europe/Prague

Nejvíce uživatelů online: 1460

Právě Online:
15 Host(ů)

Právě prohlíží tuto stránku:
1 Host(ů)

Nejčastější autoři:

VeronikaKo: 28

Sona: 14

JaroslavD: 13

borec1: 12

ivana29: 12

Statistika členů:

Hostů: 1611

Členů: 977

Moderatorů: 1

Administrátorů: 2

Statistika fóra

Skupiny:6

Fóra:18

Témata:432

Příspěvky:7867

Nejnovější členové: yabanci, majdulik22

Moderátoři: admin: 3997

Administrátoři: admin: 3997, martin.sedlacek: 0