Dobrý den
Neregistrovaný návštěvník

Přihlásit
Fórum je momentálně uzamčené nebo je určeno jen pro čtení

RSS tématu
Náhrada škody
29.8.2012
12:34
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline

Wen. Hyu napsal(a)
Chtěla bych se zeptat jesli mohu podat exekuci a zda to není promlčené.Děkuji

Právo, které bylo přiznáno soudním rozhodnutím, se promlčuje deset let ode dne, kdy měla být podle soudního rozhodnutí povinnost splněna (pokud není v soudním rozhodnutí uvedena lhůta, má se zato, že povinnost musí být splněna do tří dnů od právní moci rozsudku). V daném případě je tedy váš nárok na náhradu škodu pravděpodobně promlčen. Vy si návrh na exekuci můžete podat, protože k promlčení se přihlíží jen na námitku dlužníka. Jestliže takovou námitku nepodá, tak exekuce normálně proběhne. Pokud námitku podá, bude exekuční řízení zastaveno (a vy ponesete náklady exekučního řízení).

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.
13.9.2012
11:35
Jan Mladý
Host
27

Dobrý den,

 

obchodovali jsme s jednou firmou, vznikla nám vůči ní pohledávka, kterou jsme vymáhali soudně - byl vydán exekuční titul a vedena exekuce. Pohledávka byla částečně vymožena. Firma pak skončila v konkurzu a nyní je konkurz ukončován. Mezitím byl statutární zástupce předmětné firmy obžalován z trestných činů, které mj. souvisí se vznikem naší předmětné pohledávky vůči firmě, přiznané vykonatelným rozhodnutím a již částečně vymožené (naděje na další vymožení předmětné pohledávky vůči firmě je již mizivá). Nyní máme možnost se přihlásit s naší předmětnou pohledávkou do adhezního řízení k trestnímu stíhání statutárního zástupce firmy. Nebude zde ale překážka věci rozhodnuté? Myslíme si, že patrně ne, protože firma (práv. osoba) a jednatel (fyz. osoba) jsou odlišné osoby (subjekty). Pohledávku však můžeme do adhezního řízení přihlásit pouze do nevymožené výše?! Bude nutné (vhodné) trestnímu soudu sdělit, že předmětnou pohledávku již přiznal civilní soud vůči firmě? Nechceme v žádném případě nic zamlčovat, či se chovat nekorektně, ale samozřejmě máme zájem na úspěšném vymožení předmětné pohledávky. 

 

Děkuji.

13.9.2012
11:46
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline

Jan Mladý napsal(a)
Dobrý den,

 

obchodovali jsme s jednou firmou, vznikla nám vůči ní pohledávka, kterou jsme vymáhali soudně ...

V dřívějších dobách v podobných případech nebyla v rámci trestního řízení přiznávána poškozeným škoda s tím, že poškozený měl smluvní vztah s obchodní společností, které již bylo uloženo škodu nahradit v civilním řízení, nikoliv s obžalovaným. Postoj soudů se ale v souvislosti s nárůstem podobných případů změnil a právě s odůvodněním, že obchodní společnost (která navíc často je v době sporu již bez majetku) je osoba odlišná od obžalovaného a že škodu způsobil on svým trestným činem, začaly právo na náhradu škody přiznávat i v trestním řízení proti konkrétnímu obžalovanému. Vy jako poškozený si pak můžete v podstatě vybrat, jestli škodu vymůžete od firmy nebo od obžalovaného. Jestliže se vám již část škody podařilo vydobýt od firmy, tak samozřejmě v trestním řízení nemůžete uplatňovat požadavek na náhradu škody v plné výši, ale je třeba ho o vymoženou částku snížit, jinak by to v případě plnění bylo bezdůvodné obohacení a za určitých okolností by takové vaše jednání mohlo být posouzeno i jako trestný čin podvodu.

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.
26.9.2012
2:03
PetrPan
Host
29

Dobrý den, prosím o radu. V trestním řízení jsem se jako poškozený připojil s žádostí o náhradu škody na majetku, které nebylo vyhověno. Odvolal jsem se. Nyní bude probíhat veřejné zasedání o tomto nároku na škodu (proti výroku o vině pachatele zločinem ublížení na zdraví se nikdo neodvolal). Je možné vznést dodatečně nárok na náhradu škody na zdraví (trvalé následky úrazu)?

26.9.2012
8:01
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline
30

PetrPan napsal(a)
Je možné vznést dodatečně nárok na náhradu škody na zdraví (trvalé následky úrazu)?

Odvolací soud může vašemu odvolání vyhovět a přiznat vám náhradu škody, ovšem pouze do té výše, kterou jste uplatnil před zahájením dokazování při hlavním líčení u soudu prvního stupně. Tento okamžik je totiž poslední možností pro uplatnění požadavku na náhradu škody, a to i pokud jde o stanovení konkrétní výše. I když se tedy v průběhu další doby škoda navýšila, nemůže vám odvolací soud přiznat více, než kolik jste požadoval při hlavním líčení, resp. tolik, kolik bylo ke dni konání hlavního líčení prokázáno, pokud je to méně, než jste požadoval.

Je samozřejmě možné, že výše škody poté naroste, je to typické právě u škod způsobených na zdraví. V takovém případě ale musíte další škodu uplatňovat v občanskoprávním řízení, pokud se s odsouzeným nedohodnete jinak nebo pokud na náhradu další škody prostě nerezignujete.

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.

Časové pásmo:Europe/Prague

Nejvíce uživatelů online: 1460

Právě Online:
18 Host(ů)

Právě prohlíží tuto stránku:
1 Host(ů)

Nejčastější autoři:

VeronikaKo: 28

Sona: 14

JaroslavD: 13

borec1: 12

ivana29: 12

Statistika členů:

Hostů: 1611

Členů: 977

Moderatorů: 1

Administrátorů: 2

Statistika fóra

Skupiny:6

Fóra:18

Témata:432

Příspěvky:7867

Nejnovější členové: yabanci, majdulik22

Moderátoři: admin: 3997

Administrátoři: admin: 3997, martin.sedlacek: 0