Dobrý den
Neregistrovaný návštěvník

Přihlásit
Fórum je momentálně uzamčené nebo je určeno jen pro čtení

RSS tématu
Dokazování a hlavní líčení
18.6.2010
12:50
Jan Král
Host

Dobrý den,

 

rád bych se tímto zeptal:

1) zda je možné trestné činy několika pachatelů, které spolu souvisí, řešit v několika trestních řízeních (hlavních líčeních), na sobě navzájem nezávislých. Jde o to, že pro stejné skutky je stíháno více obžalovaných (v podstatě jako spolupachatelů), ale odděleně.

2) Zajímalo by mě, jestli výpovědi svědků (či jiné provedené důkazy) v jednom z hlavních líčení lze bez dalšího použít v jiném hlavním líčení proti jinému obžalovanému. Nebo jestli k nim může jiný soud v jiném hlavním líčení nějak jinak přihlížet. Může na základě výpovědi svědka (či obžalovaného) v hl. líčení být obviněna další osoba? Musí i v takovém případě proběhnout přípravné řízení, či tuto osobu lze rovnou "dodat soudu" k předmětnému souvisejícímu hl. líčení (na podkladě třeba rozšíření obžaloby – jako v civilu rozšíření žaloby)?

3) Může pro skutek, pro který byla jedna osoba zproštěna obžaloby, být ještě poté stíhán někdo jiný (jiná osoba) – když v řízení, ve kterém byla osoba zproštěna, bylo konstatováno, že se skutek nestal, příp. mohou být pro jeden skutek stíhány dvě osoby, ale nikoliv jako spolupachatelé (s tím, že se má v průběhu trestního stíhání teprve ukázat, kdo je pachatel)?

4) Mohou policejní orgány (za "posvěcení" státního zástupce či soudce, kdo to zákon požaduje) v přípravném řízení ještě před zahájenm trestního stíhání proti konkrétní osobě provádět např. záměnu zásilky, otevření zásilky, sledování zásilky, konat domovní prohlídky, předstírat převody, sledovat osoby a věci s tím, že záznamy a výsledky těchto prostředků a metod mohou být bez dalšího použity k důkazu v hlavním líčení?

 

Děkuji.

JK

18.6.2010
14:04
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline

Jan Král řekl/a:

Dobrý den,

 rád bych se tímto zeptal:

1. Nic nebrání tomu, aby pachatelé téhož skutku byli souzeni v různých řízeních. Je to sice nepraktické, protože to v podstatě znamená opakovat tytéž důkazy v různých řízeních, ale občas se to tal dělá. Nejčastěji k tomu dochází v případech, kdy se skutku dopustilo více pachatelů, ale ne všechny se podařilo hned odhalit nebo zajistit. Pokud pak třeba je  některý z pachatelů ve vazbě, nelze čekat, až se policii podaří vypátrat dalšího pachatele, který někam uprchl. Takže se nejprve odsoudí první pachatel a  a proti tomu druhému se zahájí stíhání až v okamžiku, kdy se ho podaří lapit.

2. Výpověď svědka v hlvaním líčení může být použita v jiném řízení spíše podpůrně, zásadně platí, že svědek by měl být vyslechnut  vždy v té konkrétní věci. Svědek totiž mj. také má právo být seznámen s tím, v jaké věci vypovídá a kdo je obviněný, aby mohl případně zvážit, zda nemá zákonný důvod k odmítnutí výpovědi. Takže se to dělá tak, že svědek se v dalším řízení znovu vyslechne a pokud vypovídá jinak než v předchozím řízení, tak je s touto výpovědí konfrontován a soud už pak také musí hodnotit věrohodnost takového svědka. Samozřejmě, že na základě výpovědi svědka u soudu lze obvinit dalšího člověka, ale rozhodně ne tak, že by byl takový člověk okamžitě souzen v tom řízení, ve kterém svědek vypovídal. Klasicky musí proběhnout přípravné řízení a pak, jsou-li k tomu důvody, je podána samostatná obžaloba. Žádné rozšiřování trestního řízení analogicky podle řízení občanskoprávního již v řízení před soudem přípustné není.

3. Pro skutek, pro který byl jeden obviněný zproštěn obžaloby, může být klidně stíhána další osoba, a to i v těch případech, kdy první obviněný byl zproštěn podle § 226 písm. a) trestního řádu, tedy proto, že se podle názoru soudu nepodařilo prokázat, že se skutek stal. To nijak nebrání tomu, aby pro takový skutek byla stíhána další osoba, pokud se objeví nové důkazy. Tzv. překážka věci rozsouzené a zásada ne bis in idem (zákaz dvojího odsouzení za stejný skutek) se vztahuje vůči osobě a skutku zároveň, nikoliv jen vůči skutku samotnému. Tzn., že tentýž pachatel již znovu pro tentýž skutek stíhán být nemůže, ale obviněný ano.

4. Ano, vámi popsané úkony mohou být v trestním řízení prováděny i před zahájením trestního stíhání vůči konkrétní osobě, pokud se jedná o úkony neodkladné či neopakovatelné. Je dokonce typické, že se tyto úkony provádějí ještě před sdělením obvinění. Často totiž policie má k dispozici pouze základní informace operativců, které jsou podkladem pro to, aby soud či státní zástupce rozhodl o použití vámi popisovaných postupů. Takto získané důkazy pak mohou být bez problému použity jako důkaz při hlavním líčení.

 

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.
5.8.2010
19:38
Jan Král
Host

Dobrý den,

v hlavním líčení byla čtena výpověď svědka dle § 211 odst. 3 písm a) tr. řádu, ale je tu problém, že obžalovaní jsou dva, jedná se o jeden trestný čin, ale předpoklady pro použití postupu dle ust. § 211 odst. 3 písm a) tr. řádu jsou splněny jen u jednoho z nich, když druhý z obžalovaných byl obviněn až později a jeho obhájce nebo on samotný se nemohl účastnit těchto výpovědí svědků. Lze vůbec tuto výpověď v hlavním líčení číst? Podle mě ve vztahu k druhému z obviněných se jedná o nezákonný postup.

5.8.2010
19:41
admin

Odpovídám
Příspěvků: 3997
Člen od:
16.10.2008
Offline

Jan Král řekl/a:

 Lze vůbec tuto výpověď v hlavním líčení číst? Podle mě ve vztahu k druhému z obviněných se jedná o nezákonný postup.


Takovou výpověď lze v hlavním líčení číst jako důkaz. Takový důkaz ale lze použít jen u toho obviněného, u kterého byly splněny podmínky dle § 211/3a) trestního řádu. Pokud u některého z obviněných podmínky splněny nebyly, nemůže být tento důkaz proti němu použit, a to přesto, že proti ostatním obviněným použit být může.

Než položíte dotaz, projděte si celé fórum i další články, kterých je zde dostatek. Najdete tu přehledný Výklad pojmů, Vzory trestních oznámení, odvolání, žádostí a dalších písemností, Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, Popisy nejčastějších trestných činů včetně trestních sazeb, Adresář soudů a mnoho dalšího. Využijte menu v pravém sloupci. Pokud se rozhodnete dotaz položit, přečtěte si také návod na používání tohoto fóra.
1.9.2010
16:54
Milan Vágner
Host

Dobrý den,

byl jsem odsouzen v rozporu s trestním řádem, kdy jsem byl postaven před soud pro trestný čin, pro který jsem nebyl nikdy stíhán, dále pak mi nebyla vůbec doručena obžaloba ani mému obhájci. Obžalobu jsem si vyslechl až u soudu, takže jsem předem vůbec nevěděl za co budu souzen. Dále pak v rozsudku je datum, kdy jsem se měl trestné činnosti dopustit, ale v tuto dobu jsem vubec nebyl přítomen v ČR takže jsem nic nemohl spáchat. Je nějaká šance jak se proti tomuto bránit ?

 

Děkuji

Milan Vágner

Časové pásmo:Europe/Prague

Nejvíce uživatelů online: 1460

Právě Online:
16 Host(ů)

Právě prohlíží tuto stránku:
1 Host(ů)

Nejčastější autoři:

VeronikaKo: 28

Sona: 14

JaroslavD: 13

borec1: 12

ivana29: 12

Statistika členů:

Hostů: 1611

Členů: 977

Moderatorů: 1

Administrátorů: 2

Statistika fóra

Skupiny:6

Fóra:18

Témata:432

Příspěvky:7867

Nejnovější členové: yabanci, majdulik22

Moderátoři: admin: 3997

Administrátoři: admin: 3997, martin.sedlacek: 0