!! POZOR !!
Toto je znění skutkové podstaty dle trestního zákona platného do 31.12. 2009. Znění nových skutkových podstat dle nového trestního zákoníku, účinného od 1.1. 2010 najdete zde.


Útok na veřejného činitele
§ 155

(1) Kdo užije násilí
  1. v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo
  2. pro výkon pravomoci veřejného činitele,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
  2. ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo
  3. způsobí-li takovým činem větší škodu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v
odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v
odstavci 1 smrt.


§ 156

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu
  1. v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo
  2. pro výkon pravomoci veřejného činitele,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.


§ 157
Společné ustanovení

Ochrana podle § 155 a 156 se poskytuje též osobě, která vystoupila na podporu nebo na ochranu veřejného činitele.